Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Här byggs för framtidens medskapande journalistik

Publicerad 2014-04-01

Workshopen behandlade ”Framtidens medskapande journalistik” – och regisserades av den digitala innovationsbyrån Dohi Sweden i samarbete med mediehusen Västerbottens-Kuriren och Norran.

– Vi arrangerade de här Idéverkstäderna för första gången i fjol, och det kan vi redan nu konstatera, efter bara ett event, att vi lärt oss mycket och verkligen lyckats använda oss av de
lärdomarna för att lyfta de här kreativa mötena till en helt ny nivå, säger Thomas Hartman, kommunikationschef på Region Västerbotten.

Uppgiften som de 35 deltagarna gemensamt skulle adressera var följande:
”Lokala mediers styrka är och kommer alltid att vara lokal förankring – en nära kontakt, ett djupt och långsiktigt förhållande, med regionens marknad, dess läsare, tittare och lyssnare.
Utmaningen är att vidareutveckla det samspelet och öka interaktionen med hjälp av nya digitala och mobila lösningar (SO-LO-MO – social, local, mobile) samt att skapa nya affärsmodeller.”

En del i Mötesplats Lycksele

Dagen på den öppna innovationsplatsen HUMlab-X vid Konstnärligt Campus, inleddes med smoothies och kaffe, en ljudmiljö bestående av bland annat Eric Satie, Miles Davies och Talking Heads, samt ett varmt välkomnande från Emma Ewadotter på HUMlab-X, Nico Allergren, Dohi Sweden, Thomas
Hartman, Region Västerbotten och Ann-Christine Schmidt från partnern PwC.

De tecknade en bakgrundsbild till workshopen, som en del i Mötesplats Lycksele och Innovationsloopen, och lämnade snart över till Nicklas Berglund och Tomas Agerberg från Dohi Sweden som adderade inspirerande exempel på liknande, och ofta lokala, kommunikationslösningar och därtill det allra senaste och mest hajpade från tekniksidan.

Tomas radade upp de 18 hetaste tekniktrenderna – när det handlar om digitalt och mobilt:

18. Artificiell Intelligence
17. Autonomous Vehicles
16. Drones
15. Robots
14. 3D printing
13. Gestures Controll
12. Gamification
11. Flexible displays
10. Wearable User Interfaces
9. Death of Trading Economy
– Rise of Kickstarter Economy
8. Self Tracking
7. Internet of Everything
6. Collaborative businesses
5. Predictive Analytics
4. Open data
3. Smart cities
2. Big Data
1. Location Intelligence – SO-LO-MO

Framtidens journalistik
Möten och samtal under dagen var många.

Skapa idéer

Efter den introduktionen, inalles 70 minuter, delades deltagarna upp i fyra grupper med 7-8 medlemmar i varje. De barrikaderade sig i fyra olika utrymmen i de öppna och hypermoderna
lokalerna, och började direkt med den idégenererande fasen där 50-60 idéer enligt briefen ska skrivas ner på post it-lappar och klistras upp under styvt en timme.

Efter den sejouren väntade en selekteringsfas där många idéer ska kokas ner till de tre starkaste.
När den processen var klar väntade lunch på Hanson och Hammar, i Bildmuséets bottenvåning – här fortsatte diskussionerna mellan grupperna innan det var dags att få en demonstration av det stora interaktiva golvet som finns på HUMlab-X – ytterligare inspiration till nya lösningar inför resten
av eftermiddagen.

Nästa steg för varje grupp var senare att välja ut en av idéerna som är starkast, fyller flest behov, som är realistisk att realisera och som bäst svarar mot den utmaning som tecknats i briefen. Nu inleddes jobbet med att presentera idén, och sälja in den till övriga deltagare.

Först spelade varje lag in en minuts hisspitch inför kamera – en kort pitchfilm som kommer att publiceras på
www.motesplatslycksele.se, under fliken Idéverkstäder. Där kommer också gruppernas presentationer att återfinnas, liksom lagen och annan inspiration och bakgrundsfakta.

Inför lagens presentationer, och vidare arbete med idéerna uppe på Mötesplats Lycksele, svarade de alla på samma frågor, nämligen följande:
1. Problem/utmaning?
2. Vilka behov tillfredsställer vi med vår idé?
3. Hur ser vår lösning ut?
4. Vilken nytta tillför den?
5. Vilka konkurrenter finns det?
6. Vad krävs för genomförande?
7. Nyckelfrågor att lösa. Legala, tekniska, strukturella?
8. Team. Vilka kompetenser vore bra att ha med på Mötesplats Lycksele?

Entusiasmen var påtaglig under dagen, liksom det öppna samarbetet. SVT-medarbetare jobbade sida vid sida med TV4-representanter, affärsutvecklare, musiker och affärsutvecklare – alla övertygade om vikten av samarbete och samhandling.

– Det är spännande resultat som kommit fram här idag och jag ser direkt en anledning att utreda om vi inte ännu tydligare kan lyfta berättarkonsten i skolorna. Det tar jag med mig från dagen, sa Hans
Lindberg, ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun.

– Den här dagen hade i princip allt man kan önska sig av en workshop. Teamen var suveräna – de bestod av en massa olika profiler och kompetenser – atmosfären var nyfiken och spännande, mycket tack vare HUMlabs lokaler och dess omgivning, med alla dedikerade studenter på Konstnärligt Campus. Idéerna som kom fram under dagen bar många gemensamma drag, vilket ofta kan vara ett tecken på att idéerna är tydliga, genomtänkta och verkligen har potential, sammanfattade projektledaren Nicklas Berglund, från Dohi Sweden.

Idéer från Idéverkstad

#1, ”Morgondagens medskapande journalistik” – som ska bearbetas och slussas till Mötesplats Lycksele – är:

Grupp #1 Co-Creative AC
Flipboard-liknande media- och arkivtjänst med ett Wikipedia-baserat arbetssätt (gällande fakta). Allt innehåll är open source med belöningar för de som bidrar med mycket innehåll. Tillhörande app- och webbtjänst.

Tjänsten ska öka delaktigheten bland medborgare, kommun, landsting, föreningslivet och företag.
Tjänsten ska samla ihop texter, bilder och videos från hela länet inledningsvis (sedan nationellt och internationellt).

Den involvera alla som vill delta, bidrar till en bättre samhällsdebatt, där fler röster får höras, bryta gränser, ge ökad närhet till makten och i slutändan ett bättre samhälle.
För att få alla att kunna medskapa erbjuds utbildningar.

Grupp #2 Public Media House
Public Media House är ett co-operativt mediehus.
Crowdsourcat, innovations- och medborgardrivet.
Lokal public service.
Medielandskapet förändras och kommer att hamna här till slut – PMH gör det redan idag.
Utmaningen som adresseras är att öka interaktionen mellan medborgare och media. PMH skapar en helt egen plattform för alla individer att uttrycka sig i. Sajten fokuserar på de ämnen som trendar och tipsas.
PMH skapar en helt ny, oberoende, plattform och kanal för medborgardriven journalistik, opinionsbildning, utveckling, demokrati och mycket mera.
PMH är en lokal public service-lösning där medborgarna själva skapar allt innehåll – en Co-operativ mediecommunity där vi även testar vilka lösningar (i Public Media Lab) som kommer att efterfrågas av först västerbottningarna och sedan andra lokalsamhällen i världen.
Den öppnar upp en helt annan interaktion, främst mellan olika medborgare, drivet av medlemmar från en rad olika ”tribes” som brinner för, och är kunniga inom, sitt intresseområde i samarbete med en gedigen redaktion.

Grupp #3 Regional Berättarförmedling
Alla har en historia att berätta.
Det är utgångspunkten för Regional berättarförmedling.
Men vem ska berätta och förmedla när redaktionernas resurser krymper?
Svaret är var och en av oss.
Lösning innefattar att lyfta vikten av berättandet ytterligare – ända från grundskolan och framåt i livet, och samtidigt utbilda i att uttrycka sig.
Istället för att enbart kommunicera och berätta för de i vår närhet ska fler få tillgång till varandras historier.
Skaparna av denna bank av berättelser får stolthet, bekräftelse, gemenskap och personlig utveckling och en förenande gemenskap via berättelserna.
Denna gemensamma storytelling stärker det regionala varumärket och skapar nya bilder av Norra Sverige.
Region Västerbotten ansvarar för mentorskap och bidrar till att involvera olika föreningar, organisationer och subkulturer i projektet.

Grupp #4 Kommunsnackisen – flerskapande journalistik
Kommunsnackisen vill uppmuntra medskapande, men framförallt flerskapande journalistik. Fler medborgare måste delta i nyhetsarbetet, från sin del av världen. Kommunerna mobiliseras därför för att fånga upp och vidarebefordra information, nyheter och tips från den egna kommunen.
Journalistens roll blir att sovra i materialet.

Den kommun som tipsar mest får någon slags kick-back i slutet av året, att lägga till det värde som god information ger hembygden i form av uppmärksamhet och förhöjd vetskap hos resten av befolkningen.

Kommunerna som uppmärksammas mest visas i en graf dagligdags, vilket skapar tävlingsvilja mellan kommunerna att leverera så många nyheter som möjligt (gamification).
Nyheter som blir mest lästa presenteras också en trendlista.
Fördelarna är uppenbara: en starkare nyhetstäckning från hela landet, där fler röster får komma till tals, en starkare gemenskap och starkare självkänsla för sin hembygd.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.