Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Hjälper företag skydda sina rättigheter

Publicerad 2013-06-28

Som IPR-strateg på Innovationskontor Norr vid Umeå universitet arbetar Christina Nordström med frågor som rör rättigheter för idéer och kunskap som företag kan bygga affärer på. IPR betyder Intellectual Property Rights och står för de olika sätt en upphovsman kan skydda sig med patent, upphovsrätt, designskydd eller varumärkesskydd.

Inte minst för it-bolag kan Christinas stöd vara viktigt eftersom de bolagen rör sig inom branscher i snabb teknikomvandling. Patenträttigheter som kan vara en lösning för vissa företag kanske inte alltid är aktuellt för it-företag som ofta arbetar med mjukvara, eftersom den i sig inte omfattas av patenträtten. Här är det istället upphovsrätt som gäller.

Viktigt få bästa skydd

– Det är viktigt att få bästa skydd för det man lagt ner på sitt jobb. För det kan man ta en första hjälp av mig, säger Christina Nordström.


PRVbloggen
har Christina Nordström berättat mer om sitt arbete. InfoTech Umeå återpublicerar här, med tillåtelse, intervjun.

Vad är roligast i ditt jobb?
– Det roligaste är att jobba med företag som är tillväxtföretag och som härstammar från en akademisk miljö på olika sätt. Tillsammans med en affärscoach lyfter vi IP-frågorna som ska jackas in i affärsstrategierna. Vi rådgivare arbetar alltid tätt tillsammans för företagets bästa. Jag träffar många olika slags företag inom olika branscher och min egen kompetens och erfarenhet breddas enormt av denna blandning av hårda och mjuka IP-frågor. Att försöka bidra till att nyttiggöra IP är intressant och inspirerande. Det är det bästa med min roll!

Kan du beskriva din miljö vid Umeå universitet?

– Umeå universitet är ett brett universitet, vi erbjuder allt från teknikutbildningar till handelshögskola, arkitektur och design. Bredden och blandningen skapar en enorm kreativitet hos forskarna och i de företag som växer fram i denna miljö. Bredden är unik och våra studenter och forskare kommer från hela världen, självklart ofta från den inhemska norra regionen men även från andra delar av Sverige samt andra EU-länder och Asien. Här mixas ämnen och nationaliteter, produktföretag och tjänsteföretag i en härlig blandning.

– Uminova Innovation AB är Umeå universitets inkubatorverksamhet. Här samlas idéer som utvecklas och senare blir företag. Företagen sitter i gemensamma lokaler och erfarenhetsutbytet mellan branscherna upplever jag som väldigt fruktbart. I denna verksamhet finns ett stort antal affärscoacher som stöttar idébärarna med att utveckla idéer till bärande företag. Vi har inkubatorträffar med jämna mellanrum där vi får ta del av olika företags affärsidéer. På så sätt blandas teknik, affärsfrågor, IP-frågor, produkter och tjänster i en skön mix.

– Vi innovationsaktörer i regionen nätverkar och arbetar mycket tillsammans för att göra det bästa för företagen. I nätverket ingår aktörer som Uminova AB, Almi AB, Innovationsslussen, Drivhuset andra innovationsstödjande verksamheter. Det viktiga för oss alla är att idébäraren får bästa möjliga stöd.

Vad är svårast i ditt arbete?
– Utmaningen för mig är att skapa synergier mellan olika IP-frågor och de olika företagsidéerna jag möter. Blandningen skapar en utveckling av min kompetens och gör att min rådgivning når en strategisk spets tack vare det samarbete jag har med affärscoacher och innovationsrådgivare. Hårda frågor i affärsmodeller varvas ofta med finstilta IP-frågor. Här gäller det att tänka brett och nytt. Det kan handla om allt från avtal, sekretess, upphovsrätt till de registrerbara skydden som till exempel patent. Patent är för mig oftast de enklaste IP-frågorna att hantera, eftersom det är ett reglerat och harmoniserat område och eftersom jag började min yrkesbana som patentingenjör på PRV, en gång i tiden.

– Användningen av IP står i fokus när jag möter företagen. Det finns inga patentlösningar att falla tillbaka på för innovativa företag. All min rådgivning är individuellt anpassad till företaget och det är en särskild utmaning.

Hur får du inspiration och lär nytt?
– Det rör på sig snabbt. Jag hämtar min omvärldskunskap i nätverket Enterprise Europe Network, där jag bland annat fungerar som intern IP-konsult för den nationella delen av nätverket. Är också med i den europeiska arbetsgruppen som leds av EU-kommissionen. Jag sitter med i juryn för Venture Cup.

– Jag följer också noga Europakommissionens arbete för att främja små och medelstora företag på en europeisk arena med initiativ som till exempel Innovaccess och IPR Helpdesk. I dessa olika sammanhang sprids goda exempel och välgörande utblickar. Det framstår mer och mer att rådgivarna och deras kompetens är centrala för företagens möjligheter att nå framgång. Det verkar alla länder i Europa ha insett idag.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.