Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Industriell IT ett viktigt samarbetsområde

Publicerad 2010-04-14

– De statliga anslagen och bidragen från forskningsråden utgör vår huvudsakliga finansiering. Genom att öka den privata finansieringen av forskning vid Umeå universitet kan vi stärka vår konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Vi vill också betona den ömsesidiga nytta som samarbete med universitet ska leda till, säger Göran Sandberg.

Sex viktiga samarbetsområden

Förutom industriell IT lyfter Umeå universitet fram områden som Grön teknik, Medicin för patientnytta, Design, arkitektur och kultur, Samisk forskning samt Hållbar ekonomi.

Inom industriell IT pågår redan många samarbetsprojekt mellan universitetet och näringsliv. Ett är med Interactive Institute som placerar ut interaktiva skärmar på fabriken vid SCA Obbola, skärmar som genom att visualisera information om produktionen ska göra den mer tillgänglig för fler.

– Genom att ta fram vissa nyckelvärden kring produktionen och visualisera dem på skärmar ute på fabriken kan vi öka tillgängligheten till den data som finns i systemen, säger Daniel Fällman, studioföreståndare för Interactive Institute i Umeå.

De nya interaktiva skärmarna med multitouch-funktion kan uppdateras kontinuerligt och ge en dynamisk information om hur fabriken ”mår”, det vill säga vilken status som råder i produktionen ute på olika avdelningar. Projektet kommer att leda till en prototyp som ska kunna användas av industrier inom olika branscher. Förutom Interactive Institute och SCA Obbola deltar KnowIT och ABB Corporate Research i samarbetet.

Ny projekt kommer igång

Förhoppningen med kampanjen Framåt med Umeå universitet är att många olika samarbetsprojekt ska komma igång i och med att kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Den är tänkt att pågå i fyra år och avslutas 2013.

Kampanjens ordförande är före detta universitetskansler professor Sigbrit Franke tillsammans med Eva Bonnier, bokförläggare, Chris Heister, landshövding, Göran Johnsson, f d metallordförande, Peter Kopelman, direktör, Daniel Sachs, verkställande direktör.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.