Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Interaktiv arkitektur ger ny stadsbild

Publicerad 2011-02-10

Det nya forskningsprogrammet
Media Places
vid HUMlab, Umeå universitet, vill ge visioner om hur rum och platser förändras med nya medier. I december 2010
anordnades en konferens
som ett första steg mot att skapa ett nytt spännande forskningsfält, mellan framstående internationella aktörer inom området och forskare vid Umeå universitet.

– Det är ett ämne som samlar människor från ett brett spektra av yrkesgrupper. Astrofysiker, arkitekter, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker, genusforskare och kreatörer inom digitala medier är några av alla de som deltar, berättade Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab, vid invigningen av forskningsprogrammet.

Stadsbilden förändras av det digitala

En aspekt av begreppet Media Places är att medierna och tekniken förändrar offentliga platser som affärsgallerior, caféer och ofta hela stadsbilden. Samtidigt formas teknik och medier av platserna och de människor som vistas där. Interaktiv arkitektur är ett begrepp som i detta sammanhang blir allt mer relevant för designers, arkitekter och stadsbyggare och ett nytt fenomen som allt mer påverkar vår vardagsmiljö.

Detta är ett område som forskaren Mikael Wiberg, numera professor vid Uppsala universitet, granskar och följer, bland annat i nära samarbete med det femåriga forskningsprogrammet Media Places. Wiberg har även ett nära samarbete med Erica Robles, New York University, som även hon har varit mycket vid HUMlab, bland annat har hon tidigare haft en post doc-forskningstjänst vid labbet.

Bok om interaktiv arkitektur

Mikael Wiberg, som tidigare verkat som forskare vid Designhögskolan och institutionen för informatik vid Umeå universitet, installerades under 2010 som professor vid Uppsala universitet. Lämpligt till konferensen Media Places i december 2010 kunde han presentera sin nya bok
Interactive Textures for Architecture and Landscaping
i vilken han behandlar begrepp som interaktiv arkitektur och den pågående digitaliseringen av vår vardagsmiljö och fysiska omgivning.

I boken ger Wiberg en teoretisk bakgrund till den potential och de effekter som ryms inom interaktiv arkitektur och den är av intresse för den som vill veta mer om den pågående digitaliseringen av den miljö vi lever i, vår kultur och vårt samhälle.

Samhällets digitalisering

Mikael Wibergs forskning har genom åren kretsat kring samhällets digitalisering och han har varit med och myntat ett begrepp som ”interaktionssamhället” som en utvidning av tidigare begrepp som informationssamhället.

‐ Under de senaste åren har jag även berört utvecklingen av nya dynamiska material och hur dessa kan integreras i fysiska produkter, i våra byggda miljöer och inom transportsektorn. Denna tekniska materialutveckling skapar nu nya förutsättningar och möjligheter inom områden som arkitektur och design. Interaktiv arkitektur, där våra byggda miljöer digitaliseras, moderna fordon betraktade som en ny digital materialitet samt öppen innovation har varit viktiga utgångspunkter för ett par av mina aktuella forskningsprojekt, förklarade Mikael Wiberg vid sin
invigning som professor vid Uppsala universitet
hösten 2010.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.