Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Interaktiva gardiner kan öka äldres sociala kontakter

Publicerad 2011-05-19

– Den bärande idén är att med hjälp av ny teknik skapa ökad social kontakt, trygghet och praktiskt stöd i det dagliga livet. Tekniken ska vara inbäddad i vardagliga ting som de äldre känner igen, förklarar professor Eva Lindh Waterworth, forskningsledare i
AGNES-projektet.

AGNES-projektet är ett europeiskt forskningsprojekt som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom it. Idén bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. I Sverige ska ett antal äldre från Umeå och Skellefteå under tre års tid delta i forskningsprojektet och testa ett antal prototyper i sitt hem.

Forskarna har redan kommit långt med sina prototyper och vid en informationsträff på Umeå universitet visades flera exempel på hur teknik kan byggas in i vardagliga saker för att underlätta kontakten mellan exempelvis anhöriga och äldre.

Eva Lindh Waterworth

Med en liten smart rörelsekänslig träask, som Eva Lind Waterworth håller i handen, kan man kommunicera över internet även om man inte kan använda mus och tangentbord.

Interaktiva gardiner

De interaktiva gardinerna håller redan på att bli omtalade fast de ännu bara är en prototyp. När en anhörig vill ta kontakt över internet med den äldre lyser en gardin hemma hos den äldre upp i olika färger och fladdrar till från luftdraget av en fläkt. Det gör den äldre uppmärksam på att ett meddelande är på väg och snart kommer att synas på en bildskärm.

Ett annat exempel är en liten träask som innehåller rörelsekänsliga sensorer. Asken är uppkopplad mot internet och kan skicka iväg meddelanden när man klappar på dess ena sida. Klappar man på andra sidan så betyder det att meddelandet är mer brådskande. Skakar man på asken så betyder det att man ändrar sig och tar tillbaka meddelandet.

Ynge Andersson, Siv Andersson och Gulli-Maj Norén

Yngve Andersson, Siv Andersson och Gulli-Maj Norén är tre av pensionärerna som hjälper forskare ta fram ny interaktiv teknik.

Seniorernas åsikter är viktiga

25 pensionärer från Umeå och Skellefteå är med i projektet och de är mycket nyfikna och vill gärna vara med och utforska hur all denna nya teknik kan förändra deras vardagsliv.

– Det är spännande att se vad det här kommer att mynna ut i. Den här tekniken gör det lättare att kommunicera med anhöriga och vänner, säger Gulli-Maj Norén, en av de seniorer som ingår i projektet och med sina åsikter är med och utformar tekniken som forskarna tar fram.

Att låta Gulli-Maj Norén och andra seniorer vara med och styra projektet utifrån sina erfarenheter är en viktig arbetsmodell för projektet.

– Seniorerna har blivit duktiga på att ha åsikter. De är riktigt besvärliga ibland och det är värdefullt för oss, säger Annakarin Nyberg och skrattar. Annakarin är en av forskarna som ingår i projektet och hon menar att det är viktigt att bygga bra relationer med de äldre användarna i projektgruppen för att kunna förstå hur den nya tekniken kommer att tas emot.

Under onsdagens möte fick de äldre från Sverige också koppla upp sig via video med äldre projektdeltagare i  Grekland och Spanien. Genom att ha användargrupper även i andra länder kan forskarna samla in erfarenheter som kan se olika ut beroende på varifrån man kommer.

Talar med barnbarn i USA

För även om de äldre ingår i en och samma grupp så har de lite olika erfarenheter av att använda teknik, något som är bra för projektet. Yngve Andersson är kanske en av de mer vana användarna, åtminstone när det handlar om videosamtal. När Yngve var 18 år emigrerade han till USA. Som pensionär bor han nu i Sverige men hans barn och barnbarn är kvar i USA. Yngve åker gärna över och hälsar på dem men framför allt kopplar han upp sig med hjälp av programmet Skype via sin dator. Då kan han både prata med och se barn och barnbarn. Det är ett mycket bra sätt att använda teknik för att hålla kontakt, menar Yngve.

– Vi pratar med varandra flera gånger i veckan och ju oftare vi pratar med varandra desto mer har vi att prata om. Och det är kul att se hur barnbarnet utvecklas, förklarar Yngve Andersson som är morfar till en tioåring i USA.

Skriva med gester i luften

AGNES-projektet är treårigt och avslutas i oktober 2012. Fram till dess kommer man att pröva fler prototyper.

– Till hösten ska vi låta användarna pröva skriva med gester direkt i luften, berättar Eva Lindh Waterworth. En kamera får då registera rörelserna och översätta dem till skriven text. För den som har svårt att använda ett tangentbord kan det innebära en ökad möjlighet till att kommunicera över internet.

– Så småningom kan det här förhoppningsvis bli en generell teknik som alla kan använda, säger Eva Lindh Waterworth.

AGNES-projektet samordnas av Umeå universitet, institutionen för informatik. Andra svenska deltagare i projektet är Skellefteå kommun och avdelningen för medicinsk teknik vid Norrlands universitetssjukhus. Förutom Sverige ingår deltagare från Grekland, Spanien, Italien, Österrike och Tyskland. Projektet omfattar 25 miljoner kronor under 2009 – 2012 och finansieras av AAL joint research program som administreras av Vinnova i Sverige.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.