Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

IT-företag gör basindustrin starkare

Publicerad 2010-03-15

Chris Heister är inte bara landshövding i Västerbottens län utan också ny ordförande i ProcessIT Innovations, ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Basindustrierna i norra Sverige har sin stadiga grund i gruvnäring, skogsbruk, massa- och papperstillverkning och stålproduktion med bolag som omsätter miljardbelopp. Här finns flaggskepp som gruvbolagen LKAB och Boliden, stålproducenter som SSAB och massa- och pappersfabriker som SCA och Smurfit Kappa. Stora investeringar görs även inom energisektorn med kraftbolag som Skellefteå Kraft och på senare tid även inom bioraffinaderi-området.

Det är bolag med verksamhet från Örnsköldsvik upp till Kiruna, och ProcessIT Innovations har en viktig del i regionens utveckling genom att bygga nätverk mellan basindustrierna, forskare vid universiteten i Umeå och Luleå samt IT-företag i regionen.

IT-företagens roll är viktig eftersom de kan ta fram nya produkter och tjänster som löser basindustriernas behov av automatisering och optimering av processerna. Inom samarbetet har många IT-företag varit med och bidragit med sina kunskaper. Här finns Oryx Simulations, Algoryx Simulation, FältCom, Data Ductus, Interactive Institute, TRIMMA, Reqsys, Explicit, Optronic, Eurocon, MoRe Research och många fler av regionens företag.

Viktig strategisk roll

I ett samtal som Chris Heister och Anders OE Johansson, operativt ansvarig för ProcessIT Innovations, håller inför ProcessIT Innovations årsberättelse är de helt överens om den betydelse som ProcessIT har, inte bara för norra regionen i Sverige utan för hela Europa och de menar att ProcessIT Innovations strategiska roll kommer att växa sig allt större.

– Vi går allt mer från att vara en projektaktör till att bli en strategisk aktör, betonar Anders OE Johansson.

På bordet framför sig har Chris Heister lagt fram en färsk rapport från OECD i vilken Sveriges styrkor utvärderas. För att understryka Anders OE Johanssons ord slår hon upp rapporten, håller fram den och visar på en av illustrationerna i utvärderingen som lyfter fram ProcessIT Innovations som en viktig aktör tillsammans med andra vinnare av Vinnovas VINNVÄXT-program. Också OECD understryker deras uppfattning – samarbetet inom ProcessIT Innovations är mycket betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av ett konkurrenskraftigt Sverige.

Europeisk aktör

– Vi måste våga sikta högt med ProcessIT Innovations. Vi ska bli än mer synliga på ett nationellt plan men också på en europeisk nivå där vi kan ha en långsiktig strategisk betydelse. Det är en förutsättning för att ProcessIT ska bli något mer än ett övergående projekt, säger Chris Heister och lägger tillbaka rapporten på bordet.

Chris Heister och Anders OE Johansson återkommer gång på gång under samtalet till regionens rika råvarutillgångar som den stabila grunden för visionen. Den järnmalm, metallrikedom, skogsråvara och vattenkraft som under så lång tid varit ett signum för regionen kommer också fortsättningsvis att efterfrågas på en internationell marknad. Inte minst tillväxten i asiatiska länder kommer att ge norra Sverige en mycket stor betydelse i framtiden, hävdar de båda.

Bygga en egen kompetens

– Men då räcker det inte med att skeppa iväg råvarorna. För att skapa tillväxt i regionen måste de också förädlas här på plats. Det innebär samtidigt att vi måste fortsätta bygga upp en egen kompetens av välutbildade människor som kan vara med och utveckla de här sektorerna,  understryker Chris Heister.

Denna regionens egna kompetens finner man nu hos de lokala IT-företagen, hos forskare vid universiteten och i de starka basindustrierna.

 

Text: Mikael Hansson Foto: Mikael Lundgren

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.