Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

IT i arbetslivet kan öka stress

Publicerad 2010-02-08

– I framtidens teknik måste även beteenden och sociala sammanhang kunna ”läsas av” och utnyttjas om människor ska känna att de får rätt stöd av den, säger Rikard Harr. Han hävdar att det kan bero på att informationsteknik ofta utvecklas utifrån bristfällig förståelse för hur samarbete mellan människor fungerar på olika arbetsplatser.

I avhandlingen
Striking a balance – Managing Collabrative Multitasking in Computer-supported Cooperation pekar Rikard Harr på de utmaningar som människor i dagens organisationer ställs inför och som måste hanteras för att undvika negativa konsekvenser som ökad stress och reducerad effektivitet.

Behovsanpassad IT

Problemen uppstår när flera parallellt löpande projekt, helt eller delvis IT-beroende, kräver att individen dels måste bedriva enskilt arbete, dels måste kommunicera och sprida information i samarbete med andra. Harr menar att arbetssituationen kan förbättras om informationstekniken är anpassad så att det är möjligt att hantera både ett individuellt arbete och samarbeten med andra. Tekniken måste kunna stödja samarbetande individers vilja och behov – inklusive användningen av IT – i relation till arbetssituationen.

Det innebär bland annat att IT-stöd måste utformas så att de enkelt kan användas tillsammans med andra system och att de även kan anpassas till de upplevda behov användarna har, förklarar Rikard Harr.

Låter sig inte störas

Studien visar också hur individer på olika sätt försöker att kringgå tekniken när de blir störda i sitt arbete. I ett av de projekt Harr följt i sin undersökning skedde samarbete till stor del via en ständigt pågående videokonferens. När deltagarna inte ville bli störda i sitt arbete använde de sig av olika strategier för att visa detta, till exempel genom att vrida bort eller stänga kameran.

Harr menar att människor själva hittar lösningar för hur tekniken kan användas när den inte stödjer ett visst beteende eller behov.

Läs och ladda ner avhandlingen.

Text: Eva Stoianov Foto: Ingela Hjulfors Berg

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.