Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

It-lösningar i vården lika för män och kvinnor?

Publicerad 2012-03-08

Doktorandtjänsten är ett samarbete mellan institutionen för Informatik och Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Den ny doktoranden kommer att studera hur olika former av informationsteknik påverkar den vårdbehövande människan med särskilt avseende på vilket kön patienten har. Har det någon betydelse om patienten är en man eller kvinna i utvecklingen av olika informationstekniska tillämpningar?

Speciellt intressanta att följa och vidareutveckla är begreppen patient 2.0 och e-patient. Dessa begrepp har sin bakgrund i motsvarande versionsbenämningar inom teknik och samhällsområdet (exempelvis web 2.0, hälsa 2.0 och så vidare) och inrymmer bland annat framtidsvisioner av förändrade former av patientdeltagande, samarbeten och självbehandlingspraktiker.

I USA talar man t ex om e-patienter där ”e” står för ”empowered” eller ”engaged”. I institutionen för Informatiks e-hälsoforskning står ”e” även för ”expert” i den meningen att e-patienter är experter och har kunskap om de individer som förväntas använda systemen. Det faktum att man etablerar kontaktvägar med informerade patienter via internet gör att e:et ofta också anspelar på e-hälsa.

Patientcentrerad e-hälsoutveckling knyter alltså an till en framväxande rörelse av informerade patienter som ställer högre krav på interaktivitet och delaktighet i sin vård. Dessa patienter förväntas växa till antalet i framtiden. Men för att inte låta ojämlikheter påverka utvecklingen av nya e-hälsosystem beroende av kön (klass, sexuell läggning och etniskt tillhörighet) vill man utreda bakomliggande maktstrukturer till ohälsa hos kvinnor och män för att det ska beaktas i de teknik- och verklighetsproducerande lösningar som ryms i begreppet patient 2.0.

Se mer
information och ansökan till tjänsten.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.