Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

IT-lösningar och automation viktiga för basindustrin

Publicerad 2011-03-23

Snabbare processer, säkrare översyn och bättre kvalitet. Om basindustrin i Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden måste produktionen och processerna hela tiden effektiviseras och optimeras. Insatser inom automationsområdet kan beröra allt från hur ett transportband flyttar grus och malm, till hur truckar i en gruvgång kan styras, hur regler- och styrsystem kan optimeras, hur operatörer kan få bättre stöd för underhåll eller hur en skogsmaskin kan bli mer effektiv ute i skogen.

Att utveckla automationsområdet med sina inbäddade datorsystem och ofta avancerade IT-lösningar blir allt mer viktigt för basindustrier som gruvnäringen, skogsbolag, massa- och pappersbruken och stålverken. För att klara behovet av ökad automation krävs ett nära samarbete både med IT-företag som kan leverera nya lösningar och med forskare vid universiteten som kan utveckla kunskap kring processtyrning och hantering av de flöden som sker inom industrin.

Tar initiativ kring en naionell agenda

I en ledare i
ProcessIT Innovations
nyutkomna
årsberättelse för 2010
skriver dess ordförande, landshövding Chris Heister, att ProcessIT vill ta initiativ till en nationell agenda kring automationsfrågor för svensk processindustrin. Därigenom hoppas man kunna samla alla aköter som är inblandade i arbetet.

Chris Heister betonar i sin ledare den betydelse basindustrin har för Sverige. 43 procent av den svenska varuexporten 2009 kommer från processindustrin, den svarar för 13 procent av nationens BNP och 25 procent av näringslivets investeringar, påpekar Chris Heister.

Investeringar i automation

Chris Heister understryker att om basindustrin också i framtiden ska kunna vara en kraftfull motor för svensk ekonomi krävs fortlöpande investeringar inom automationsområdet. ProcessIT Innovations arbetar just med sådana frågor och Heister signalerar nu att ProcessIT vill vara drivande i en nationell kraftsamling kring automationsfrågor inom industrin.

”Om den höga svenska nivån inom dessa industrier ska kunna  bibehållas och även växa krävs en samsyn och en gemensam satsning inom landet. Därför finns det ett starkt behov av en nationell strategisk agenda för automationsfrågor inom processindustrin”, skriver Chris Heister.

Hon fortsätter: ”Under 2010 har flera initativ för en sådan kraftsamling tagits. Dessa kommer att fortsätta under 2011 med fördjupad styrka och det är då viktigt att företrädare från industrin, IT-leverantör, offentliga och enskilda organisationer och myndigheter finns representerade i det arbetet för att förankringen i hela svenska innovationssystemet ska bli så stor som möjlig.”

Denna nationella agenda beräknas kunna ligga färdiga inom ett år.

Text: Mikael Hansson, Foto: Jan Lindmark

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.