Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

IT-ministern: IT en grund för Umeås utveckling

Publicerad 2010-05-25

Åsa Torstensson är statsråd och ansvarig för landets infrastruktursatsningar. Nyligen var hon på besök i Västerbotten och då passade InfoTech Umeå på att träffa henne.  

Som infrastruktur- och IT-minister betonar Åsa Torstensson att vi idag måste räkna med fem stora infrastrukturnätverk. Sedan 1900-talets början har vi traditionellt kunnat räkna in järnväg, vägnät, sjöfart och flyg som grund för landets infrastruktur. Idag måste vi även räkna in IT som lika betydelsefull som de övriga, menar Åsa Torstensson.

Hon konstaterar därmed att IT måste ligga som en grund för Umeås utveckling när det handlar om transport och logistik, men också i övrigt kring samhällstjänster och demokrati.

Under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 arbetade Åsa Torstensson aktivt för att ta fram en gemensam Digitala Agenda för hela EU. I förra veckan godkändes den av EU-kommissionen som ett femårigt program för att öka tillgängligheten till IT-tjänster i samhället och ge förutsättningar för att fler medborgare inom EU ska få tillgång till bredband av hög kapacitet.

IT-ministern möter Trafikverket 

Infrastruktur- och IT-minister Åsa Torstensson på besök i Umeå mötte bland annat Trafikverket för samtal om vägnät och transporter i norra Norrland. Fr v Åsa Torstensson, Christian Eriksson, driftchef, Lena Dahlgren, regionchef och Ola Nilsson, informatör, alla från Trafikverket.

 

Ökad koppling IT och transportsektorn

Ett viktigt mål för IT-minister Åsa Torstensson har under Sveriges ordförandeskap varit att sträva efter en ökad integration mellan IT och transportsektorn. Förståelsen för denna koppling växer, menar hon.

– Jag har talat med nye chefen för Ericsson som ser stora möjligheter i att IT-infrastrukturen kan stärka transportsektorn, säger Åsa Torstensson.

IT-frågorna i EU:s agenda

Samtidigt beklagar hon att man inte tydligare fick in transportfrågorna på EU:s IT-agenda under Sveriges ordförandeskap för EU 2009. Däremot menar hon att man lyckades bättre med att få in IT-frågorna i ITS (intelligenta transportsystem och – tjänster i transportsystemen).

– En väl utbyggd IT-infrastruktur är en nödvändighet för att förbättra klimatpåverkan och få ordning på Europas ekonomi.

I och med att EU-kommissionen antagit en
Digital Agenda för Europa, har man också satt upp som mål att hela EU:s befolkning ska ha tillgång till bredband med mer än 30 Mbps år 2020, och att hälften av befolkningen då ska abonnera på en bredbandsanslutning med 100 Mbps.

– Det är mycket ambitiösa mål, säger Åsa Torstensson, och jag är glad att kommissionen breddat ambitionen från att bara gälla tillgång till infrastruktur till att nu också omfatta människors användning av den. Det för politiken in i en ny era.

Hur detta kommer att påverka norra Norrland och Umeå regionen återstår att se. Men det  övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT
och internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Enligt IT-minsiter Åsa Torstensson bidrar det till utvecklingen av ett hållbart samhälle och hjälper till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.