Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

It och telekom växer i Umeå

Publicerad 2013-06-17

Anna Löfmarck och Håkan Wolgast från företaget Grufman Reje fanns på plats under Umeå kommuns frukostmöte Morgonpasset nyligen för att redogöra för den näringslivsstudie 2006–2011 på kommunnivå som Umeå Näringslivsservice beställt.

Studien visar att nya jobb skapas bland annat inom branscherna Bygg, IT, Utbildning och Besöksnäring. Utbildning, Hälsovård/sjukvård och de kreativa näringarna har också stark jobbtillväxt. Näringslivets tillväxt i Umeå står sig i övrigt mycket väl vid en jämförelse med andra delar av landet.

Håkan Wolgast inledde med att förklara begreppet förädlingsvärde, som används i studien och som han menar är ett bättre mått än vinst.

– Förädlingsvärdet ska räcka till personalkostnader, ersättning till långivare och i förekommande fall ersättning till aktieägare. De pengar som sedan blir över, är företagets utvecklingskraft.

Bra läge

Argumentet för metoden är att den gör det möjligt att jämföra företag från olika branscher. För Umeås del steg företagens förädlingsvärde kraftigt under perioden 2006–2011 (en jämförelse med andra kommuner/regioner syns i bilden).

– Konkurrenskraften var god under alla år utom 2009, men det var ett tungt år i hela landet, påpekade Anna Löfmarck.

Hon visade också att såväl antalet anställda som antalet företag också stigit märkbart.

– Umeå har ett väldigt bra läge. Det är viktigt, för att ni ska kunna vara dragloket i regionen.

Fler företag ska växa

Ett syfte med studien är att visa på Umeås styrkor och svagheter. Undersökningen ska också kunna bilda ett bra faktaunderlag för politiska beslut och olika insatser.

En siffra som Umeå skulle kunna förbättra är andelen mellanstora företag, alltså de som har mellan 51 och 100 anställda. Umeå når inte riktigt upp till andelen 10 procent, vilket är önskvärt för att möjliggöra att fler företag tar klivet över till att bli storföretag. Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson tog också till sig uppgifterna:

– Vi har satsat mycket på att det ska skapas fler företag. Framöver ska vi fokusera mer på att få företagen att växa.

Stor branschbredd

Umeå utmärker sig på flera sätt. Något ovanligt är att även nystartade företag har god konkurrenskraft. Det kan låta positivt, men Anna Löfmarck ser en baksida.

– Det kan tyda på att man startar företag med både hängslen och livrem på grund av brist på riskkapital.

– När det gäller branschbredden står sig Umeå väl, och det är förstås bra att man har många ben att stå på.

Studien som Grufman Reje presenterar bygger på metoden Simpler, som utvecklats av Grufman Reje och som behandlar grundläggande data från företagens bokslut. Lönsamhet, tillväxt i förädlingsvärde och antalet anställda är något av det som ligger i fokus.

Se
hela undersökning här.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.