Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Johan Trygg belönas med Baltics samverkanspris

Publicerad 2012-11-13

Just hemkommen från en resa nåddes Johan Trygg under gårdagen av det glädjande beskedet.

– Det känns superkul att få detta pris! Entreprenörskap har för mig varit ett ledord för att skapa nya möjligheter att bedriva och finansiera spetsforskning. Mina samarbeten med industrin har också väglett och format nyttiggörandet av min grupps forskningsresultat. Priset belyser att industriella samarbetsprojekt och tillämpningar inte bara är viktiga för grundforskning och dess finansiering, utan också viktiga grogrunder för att förbättra förståelsen för innovation och företagande som bygger på kommersiella grunder, säger han.

 

Johan Trygg är en person som tydligt och framgångsrikt i sitt arbete kommersialiserat sina forskningsresultat. Resultaten har legat till grund för flera aktiva avknoppningsföretag såsom AcureMetrics AB och AcureOmics AB. Johan Trygg har också medverkat till att kommersialisera resultaten i existerande regionala företag, inte minst MKS Umetrics AB – det mest framgångsrika avknoppningsföretaget från Umeå universitet.

 

Johan Tryggs banbrytande forskning omfattar utvecklandet av en helt ny metod för att skapa mer tolkningsbara modeller av stora komplexa datamängder. Detta är viktigt inom biologiska och medicinska frågeställningar, till exempel för att förstå sjukdomar, ställa diagnos och följa hur patienter svarar på behandling. Metoden heter OPLS (Orthogonal Projections to Latent Structures) och används av mer än 150 företag, 50 internationella institutioner samt de tio största läkemedelsföretagen i världen. OPLS har patenterats i flera länder, däribland USA. Johan Trygg publicerade metoden för första gången 2002, en artikel som i dag har över 420 vetenskapliga citeringar. Metodiken har senare också använts i ansedda tidskrifter, t.ex. Nature.

 

De senaste åren har Johan Trygg registrerat ytterligare ett antal patent. Han har också skapat många fleråriga samarbetsavtal med ledande mjukvaruföretag, globala analysinstrumentföretag samt stora läkemedelsbolag. Trots att avknoppningsföretaget Umetrics AB såldes år 2006 för flera hundra miljoner kronor till det amerikanska NASDAQ-listade företaget MKS Instruments Inc. spelar Umeå universitet fortfarande en viktig roll som strategisk samarbetspartner.

 

– Umeå universitets riktade satsning de senaste åren på unga forskare har definitivt varit en viktig faktor i framgången. Jag är dessutom väldigt tacksam för det stöd jag erhållit under åren av mina mentorer och kollegor, säger Johan Trygg.

 

Johan Trygg föddes 1972 i Umeå. Efter civilingenjörsexamen i teknisk naturvetenskaplig kemi vid Umeå universitet 1997 disputerade han 2001 i kemometri vid Umeå universitet och blev professor i samma ämne juni 2012. Johan Trygg har de senaste åren varit en flitigt inbjuden talare vid internationella konferenser, fått flera internationella priser och utmärkelser samt publicerat ett 70-tal publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

 

Om Baltics samverkanspris

I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj. Priset med samverkansinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

 

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.