Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Krav från politiker på ökad digital utveckling

Publicerad 2013-10-21

3 548 motioner har lämnats in till riksdagen under höstens allmänna motionstid 2013. Ett flertal av dessa berör digitala frågor som utbyggnad av bredband eller digitalisering i skolans undervisning. Även västerbottniska ledamöter har lämnat in motioner om digital utveckling. InfoTech Umeå har grävt sig ner i riksdagsarkivet och hämtat upp några av dessa motioner för att se vad riksdagsledamöterna berör i det digitala området.

Dåligt mobilnät

Mobilnätet och internettäckningen är för dålig
i stora delar av landet, konstateras i en av Västerbottensmotionerna till riksdagen. Det är de fyra socialdemokraterna Isak From, Helén Pettersson, Ibrahim Baylan och Katarina Köhler som menar att såväl näringsliv som turism utanför storstäderna drabbas när mobiltäckning och internet inte håller tillräcklig kvalitet.

”För dem som arbetar ute i skog och mark och längs kusterna är detta många gånger ett tillväxthinder och ett arbetsmiljöproblem. Men det skapar även svårigheter för friluftsliv, jakt- och fiske, båtliv, turist- och besöksnäringen samt för fastighetsägare i glesbygden”, skriver de fyra riksdagsledamöterna i sin motion.

Hårdare och tydliga krav måste därför ställas på teleoperatörerna, menar motionärerna.

Nätneutralitet

De fyra socialdemokraterna från Västerbotten föreslår även att
nätneutralitet ska krävas av svenska internetoperatörer. Det innebär att operatörerna inte ska kunna prioritera vissa tjänster framför andra. Det ska vara upp till användaren att fritt välja mellan tjänster, menar motionärerna.

De vill också att en
översyn görs av lagen om upphovsrätt. Den avgift som idag tas ut på allt från CD/DVD skivor, MP3spelare, externa hårddiskar, USB-minnen och mobiltelefoner med inbyggt minne och med möjlighet att spela upp musik i telefonen bör ses över, menar de.

Digital fjärrundervisning i glesbygdskolor

Centerpartisten Helena Lindahl från Västerbotten har också motionerat om glesbygdens särskilda svårigheter. Tillsammans med partikamraten Anders Ahlgren menar hon att
fjärrundervisning bör tillåtas i skolor
på landsbygden.

De båda centerpartisterna hänvisar till en utredning som visar att språkundervisning skulle kunna ges via internet, framförallt för mindre skolor i glest befolkade områden där det kan vara svårare att rekrytera personal som uppfyller kraven på lärarlegitimation. Nu vill Helena Lindahl ett en sådan digital fjärrundervisning ska kunna ges i alla ämnen, om inte riskerar många mindre skolor tvingas slå igen på grund av lärarbrist på orten, hävdar motionärerna.

Digitala bibliotek och biografer

Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt, Umeå, som huvudmotionär har lämnat in ett flertal förslag till riksdagen kring digital utveckling. Bland annat vill man införa
digitala bibliotek
där det utan kostnad ska gå att ladda ned böcker, film, musik och andra medier. Samtidigt ska upphovsmännen få en skälig ersättning för detta, fortsätter Jonas Sjöstedt tillsammans med de övriga motionärerna.

En digitalisering av biografer föreslås också i samma motion. Digital bio ska finnas på mindre orter och stöd ska ges till mindre kommuner för att dessa ska kunna bygga upp sådana biografer.

Dessutom föreslår Vänsterpartiet, med Jonas Sjöstedt som huvudmotionär, att
fri programvara och öppna standarder, open source, ska premieras för att ”bryta mjukvarujättarnas makt och öka it-kompetensen”.

Digitalisering för att spara papper

Edward Riedl (M), föreslår i en motion att en ökad
digitalisering ska ske av riksdagens arbete
för att spara på pappersförbrukningen. ”Målsättningen bör vara att samtliga utskott anpassar sig till nya lösningar för minskad pappershanteringen. I dagsläget används plattor bara i ett fåtal utskott”, skriver Riedl tillsammans med tre andra andra moderater.

Elektronisk e-legitimation

Katarina Köhler, Helén Pettersson och Isak From, alla tre socialdemokrater från Västerbotten, har också lämnat in en motion om
delgivning med elektronisk e-legitimation. Delgivning sker när parter ska kallas till rättegång och bekräfta att de insett sin skyldighet att närvara. Traditionellt sker detta genom personligt besök och bekräftelse med underskrift. Motionärerna föreslår nu att en sådan kallelse ska kunna ske elektroniskt, via e-legitimation. ”När Allmänna självdeklarationen kan ske elektroniskt, borde också delgivningar kunna ske på detta sätt”, skriver de tre riksdagsledamöterna.

Motionsfloden

Under kommande vinter kommer riksdagen att behandla motionerna. Vanligen är det svårt att få igenom en motion, det är faktiskt bara 1,6 procent av motionsförslagen som godkänts under de senaste tre åren.

Men att lägga fram en motion kan också syfta till att presentera en idé eller den politik som ett parti vill föra. Hur det nu än går med dessa motioner om digital utveckling så hoppas vi på InfoTech Umeå återkomma med några av besluten.

Text: Mikael Hansson, Foto: Riksdagen och Kalle Larsson.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.