Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Likvor får ny ägarstruktur

Publicerad 2012-05-02

”Allenex har under en längre period renodlat sin verksamhet och lagt mindre resurser på sina
portföljbolag. Detta har för Likvor skapat en osäkerhet i både kund- och potentiella
investerarrelationer”, säger Uminova Invests VD, Patric Stafshede. ”I och med köpet av Allenex
innehav kan vi samla aktierna hos investerare som har en uttalad vilja att satsa vidare i
utvecklingsbolag, och Allenex kan fortsätta att renodla sin verksamhet, fortsätter Stafshede.”

 

Efter överlåtelsen innehar Uminova Invest AB, Partnerinvest Övre Norrland AB, Stimor Invest AB och Kjell Öberg Konsult AB samtliga aktier i Likvor AB.

 

Likvor CELDA®-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark,
Finland och från oktober 2011 även i London, Storbritannien. Likvor satsar vidare på den europeiska
marknaden och förbereder sig även på den amerikanska.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka.
Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

 

Tillsammans med det faktum att LIKVOR CELDA ® SYSTEM används för diagnostisera NPH patienter
från andra demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons är LIKVOR CELDA® systemet ett mycket användbart instrument för att utreda shuntars funktion. Med hjälp av LIKVOR CELDA®-SYSTEM kan sjukhus göra stora besparingar, i kostnader då de minskar antalet shunt reoperationer och mänskligt lidande.

För ytterligare information hänvisas till Likvors
webbsida

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.