Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Likvor får ny ordförande och ny distributör i Tyskland

Publicerad 2011-11-30
Stefan_SallerforsSallerfors har en bakgrund som läkare och specialist i medicinsk radiologi och har varit VD för GE Medicinska System Sverige AB och Helsingborgs sjukhus. I november fortsätter Likvor sin expansion på den europeiska marknaden med ett nytt distributionsavtal för den tyska marknaden. Unika LIKVOR CELDA ® SYSTEM är därför tillgänglig i Tyskland, Österrike och Schweiz genom ny distributör, Neuromed. Systemet kan ge miljontals demenspatienter med sk behandlingsbar demens livet tillbaka.

Jan Olsson lämnar nu över ordförandeklubban som han innehaft sedan Likvors start till Stefan Sallerfors. Sallerfors har en bakgrund från hälso-och sjukvården och medtech industrin och förstärker Likvor som expanderar på den europeiska marknaden. Sallerfors bor i Helsingborg och har flertal styrelseuppdrag och arbetar som konsult på Solving Efeso, internationellt konsultbolag med kontor i stora delar av världen.

Likvors nya distributör, Neuromed, är en avknoppning från Micromed Medizin Electronik i Tyskland med samma ägare, Andreas and Richard Brandmeier. Neuromed fokuserar på försäljning, marknadsföring och service av produkter inom neurovetenskap och neurologi området. Den nya distributören tar Likvor CELDA System till de tyskspråkiga länderna. Tidigare i höst signerade Likvor sitt första distributionskontrakt med Seren Medical för den brittiska marknaden.

Likvor CELDA®-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark, Finland och från oktober 2011 även i London, Storbritannien.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka. Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

Tillsammans med det faktum att LIKVOR CELDA ® SYSTEM används för diagnostisera NPH patienter från andra demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons är LIKVOR CELDA ® systemet ett mycket användbart instrument för att utreda shuntars funktion. Det kan användas för diagnos av alla befintliga shuntar. Med hjälp av LIKVOR CELDA ®-SYSTEM kan sjukhus göra stora besparingar, i kostnader som de minska antalet shunt reoperationer och till mänskligt lidande.

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Till exempel för att identifiera patienter med behandlingsbar demens (NPH). Likvor säljer och marknadsför LIKVOR CELDA® SYSTEM och LIKVOR CELDA® TOOLS. Verksamheten bygger på världsledande forskning kring NPH vid Regionsjukhuset i Umeå och Umeå universitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD, Maria Wallin Wållberg: +46 (0)70 588 6766,
maria.wallinwallberg@likvor.com

Ordförande, Stefan Sallerfors: +46 (0)70 590 7080,
Stefan@sallerfors.com
Web:
www.likvor.com

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.