Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ljus framtid för datavetare

Publicerad 2011-11-22

Den som nästa år börjar en utbildning till datavetare, tandläkare eller kiropraktor har mycket goda möjligheter att få jobb om fem år. Det visar Sacos årliga bedömning av arbetsmarknadsläget i rapporten
Framtidsutsikter. Avsikten är att ge tiotusentals elever i gymnasiets avgångsklasser ett bättre underlag när de ska välja högskolestudier.

Framtidsutsikter bygger på den unika bedömning som Sacoförbunden gör av det kommande arbetsmarknadsläget på fem års sikt och bland utbildningar som lyfts fram som med extra goda utsikter är alltså utbildningar i datavetenskap.  

”Datavetares kompetens är efterfrågad och det är brist på datavetare med branschkunskap och affärsförståelse. Till skillnad från många andra grupper inom IT-området har datavetaren en djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav. De är i likhet med andra naturvetare tränade på att snabbt ta till sig ny kunskap”, skriver utredarna.

InfoTech Umeå bad Lena Kallin Westin, studierektor, och Pedher Johansson, programansvarig, på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet kommentera den färska prognosen.

Håller du med prognosen om att datavetare är en bra satsning inför framtiden?

Lena Kallin Westin: Absolut, vi har egentligen aldrig märkt någon nedgång. Tar man en universitetsexamen i datavetenskap så har det för den absoluta majoriteten lett till jobb direkt. Som studierektor blir jag kontaktad av företag som ska rekrytera och vill få namn på studenter som är i slutfasen av utbildningen och märker att det är ett enormt sug i regionen.

Vilka branscher tror du främst behöver datavetare?

Lena: Datorer och datorsystem finns inom alla brancher så behovet finns nog väldigt spritt i samhället. De som kontaktat mig har oftast varit inom teknik/telekom/datakonsult-områdena.

Är det tokigt att gå ut med begreppet datavetare, eller är det ett bra samlingsbegrepp?
Lena: Jag tycker det är ett bra samlingsbegrepp men kanske inte lika väletablerat i de yngre åldrarna. Likaväl som "läkare" är ett bra samlingsbegrepp för specialister inom olika områden allt från kirurger till infektionsmedicin så är "datavetare" ett bra samlingsbegrepp för specialister inom områden allt från beräkningsteknik till människa-dator-interaktion.

Kunnigt folk behövs alltid

Pedher Johansson, programansvarig på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, håller med om Sacos framtidsprognos och ser att det finns ett stort behov av utbildade datavetare.

Håller du med prognosen om att datavetare är en bra satsning inför framtiden?
Pedher: Absolut! IT och IT-relaterade tjänster blir en allt mer integrerad del av företagens verksamheter. Under lång tid har outsourcing beskrivits som ett hot. Kunnigt folk kommer dock alltid att behövas lokalt, och denna utveckling tror jag snarare kommer att förstärkas.

Vilka branscher tror du främst behöver datavetare?
Pedher: Det är få företag som bygger upp egna IT- eller utvecklingsavdelningar.  En stor del av behovet av kompetens kommer troligen än mer att tillhandahållas av olika former av konsultbolag, små såväl som stora. Att som datavetare kunna förhålla sig till konsultbranchens och affärsmässiga villkor tror jag därför blir allt mer viktigt.

Är det tokigt att gå ut med begreppet datavetare, eller är det ett  bra samlingsbegrepp?
Pedher: Det finns många begrepp som används. Många utbildningar använder datorteknik. I och med att vi i Umeå använt datavetare är det roligt att detta begrepp användas av Saco. Begreppet som sådant kan jag dock tycka är i smalaste laget om man ser till efterfrågad kompetens. Det främsta behovet kommer nog heller inte att ligga i det vi traditionellt tillskrivit datavetare. Som ansvarig för en utbildning vars namn innehåller ordet datavetare är jag självklart nöjd trots att jag tycket begreppet delvis ger fel associationer. Jag har dock svårt att hitta ett samlingsbegrepp som passar bättre.

Utbildningar för it och datavetenskap

Här finns exempel på
utbildningar som finns vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Andra
program som leder till it-utbildningar vid Umeå universitet.

Foto: Åsa Widert Schoug

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.