Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Många nyfikna på Västerbottens digitala industri

Publicerad 2010-11-22

— Fantastiskt bra kontakter som vi har fått här, säger en mycket nöjd Anders Almberg,
Region Västerbotten, mitt i vimlet under konferensdagen i Stockholm där Västerbotten får visa upp sin styrka inom den digitala kreativa industrin för övriga Sverige.

Bakgrunden till konferensen är att Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt
”Innovation för tillväxt”
arbetar med en Affärsplan Sverige till regeringen, som en strategi för hur Sverige stärker sin långsiktiga innovationskraft. Och byggstenarna för planen ska komma från Sveriges län och regioner.

Västerbotten deltar med digital kreativ industri

Från Västerbotten deltar Anders Almberg från Region Västerbotten, Kenneth Bodin från
Algoryx Simulation AB, Emanuel Dohi från
Umeå Creative /Dohi Sweden, David Eriksson från
The Lodge /North Kingdom, och Ulla Grönlund från
Länsstyrelsen Västerbotten
/Luleå tekniska universitet. Med sig har de exempel på olika produktioner som gjorts i Skellefteå och Umeå i form av reklamfilmer för Adidas, datorspel med flygande snöskotrar, simuleringar för tung industri, nya digitala läromedel till skolan och andra produktioner från den digitala kreativa industrin i länet som man vill lyfta fram.

Intensiva samtal vid västerbottens bord
Intensiva samtal inom Västerbottensdelegationen. Fr vänster: Emanuel Dohi, Anders Almberg, David Eriksson och Ulla Grönlund.

Under två dagar får delegaterna möjlighet att delta i en dialog direkt med företagare, forskare och beslutsfattare på nationell nivå. Arbetet ska resultera i ett underlag till en svensk innovationsstrategi – en ”Affärsplan Sverige”. Med innovationsstrategi menas en plan för Sveriges framtida tillväxt genom innovation. Sverige ska nämligen inte konkurrera med låga löner – utan med kunskap. Och det behövs en nationell kraftsamling för att få detta till stånd.

Att konferensen är viktig understryks av Markus Wallenberg, ordförande för IVA, som i sitt inledningsanförande talar om vikten av samarbete inom landet som motkraft mot den ökande globala konkurrensen.

— Vi ska göra Sverige till världens bästa innovationsmiljö, och det är något som måste komma från myllan, från regionerna, säger Markus Wallenberg.

Markus Wallenberg 
Markus Wallenberg betonar vikten av en stark innovationsmiljö i landet.

Från regeringskansliet deltar IT-minister Anna-Karin Hatts partisekreterare Marita Ljung och hon understryker Markus Wallenbergs ord.

— Sveriges tillväxt är summan av det som sker i landets alla delar. Det är nödvändigt att ha starka regionala miljöer för att kunna driva på innovationsklimatet, säger Marita Ljung, och påminner om att statsministern i sin regeringsförklaring understryker vikten av att ta fram en nationell innovationsstrategi.

Starkt budskap från regionen

Delegaterna från Västerbotten verkar mycket nöjda när de hör dessa ord. Man menar sig ha med sig ett starkt budskap om att Västerbotten vill vara just en sådan stark region som kan vara med och lyfta hela landet. Senare under dagen blir trängseln stor kring Västerbottens monter där David Eriksson och Emanuel Dohi parkerat sig för att om och om igen berätta bakgrunden till den växande digitala kreativa näring som finns i länet med datorspelsföretag, filmbolag och en växande IT-bransch.

— Det är över 50 företag som står bakom dessa organisationer och de har förstått vikten av att visa upp sig för studenterna på våra universitet, berättar Emanuel Dohi för konferensdeltagarna som samlas vid Västerbottens monter. Han förklarar att när företagen blir synliga så upptäcker studenterna att det finns möjlighet att stanna kvar i länet, också efter sin utbildning.

Vill ska en hitkraft

David Eriksson, VD för digitala reklambyrån North Kingdom och drivande i branschorganisationen The Lodge i Skellefteå, hakar på.

— Vi vill skapa en hitkraft istället för att skicka bort folk, och det är viktigt att vi positionerar oss och jobbar långsiktigt, förklarar David Eriksson för de som lyssnar. Han betonar hur man inom The Lodge i Skellefteå arbetat mycket medvetet för att behålla personal i Skellefteå.

När alla 150 konferensdeltagare lite senare sitter ner vid sina bord är Kenneth Bodin, VD för Algoryx, en av de utvalda som får hålla ett inspirationstal inför de övriga. Det blir till ett gyllene tillfälle för Västerbotten att visa upp sig ytterligare och Kenneth Bodin försitter inte chansen. För några minuter fångar han de övrigas intresse och med exempel från Algoryx produktioner ger han en inblick i de förutsättningar som finns i Västerbotten med samarbete mellan Umeå universitet, näringsliv och offentliga myndigheter.

Kenneth Bodin
Kenneth Bodin, VD för Algoryx, får tillfälle att tala inför deltagarna på workshopen om innovation för tillväxt i Sverige.

Efter Kenneth Bodins tal vill många fortsätta tala med honom och flera kommer fram och säger att de också vill ha något liknande i sina regioner.

— Det har också varit viktigt att vi som åkt ner fått möjlighet att lära känna varandra bättre, det är ju tillsammans som vi ska föra fram regionen. Det visar sig också att vi redan är samsynkade, säger Emanuel Dohi och glädjer sig tillsammans med de andra åt att man bär på samma vision för hela länet.

Västerbotten hos IVA 
Glada deltagare från Västerbotten. Längst fram Anders Almberg och Emanuel Dohi. I raden bakom Ulla Grönlund och Kenneth Bodin. 

David Eriksson, North Kingdom 
David Eriksson och Emanuel Dohi i engagerade samtal med delegater från andra regioner.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.