Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Många välutbildade ger framtidstro för Umeå

Publicerad 2010-11-01

Att Umeå har en mycket bra till gång på välutbildad arbetskraft framkommer i en ny rapport från SCB där Sverige delas in i lokala arbetsmarknadsregioner som var och en består av flera kommuner.

Statistiken från SCB visar att Umeå, tack vare de senaste årens snabba befolkningstillväxt och tillväxt i näringslivet, nu på allvar tar upp kampen med städer som Jönköping, Örebro och Linköping. Umeå har fått 10 000 invånare och 8 000 nya arbetstillfällen de senaste tio åren.

Umeå har haft mer än dubbelt så stor befolkningsökning som Linköping sedan 1970 och tre gånger så stor jämfört med Luleå, Jönköping och Örebro. Procentuellt sett har den varit jämförbar med utvecklingen i Stockholm.

Förutom att Umeå arbetsmarknadsområde har tillgång till den mest välutbildade arbetskraften innebär också den relativt stora offentliga sektorn att Umeås arbetsmarknad är mindre konjunkturkänslig än de övriga städernas.

Offentlig dominans — men tjänstesektorn växer

Rapporten visar, precis som många andra tidigare liknande studier, att Umeås svaghet är att det, i förhållande till stadens storlek, finns för få företag i regionen. Umeå har som SCB kallar det "en relativt begränsad bredd i sin näringsstruktur". Umeå tillhör fortfarande de lokala arbetsmarknader i Sverige som har den största andelen förvärvsarbetande inom offentlig sektor.

Företagstjänster, till exempel IT, bank- och finansiella tjänster, och tjänstesektorn bedöms av utredarna vara en framtidsbransch med stor potential. Detta kan Umeå dra nytta av, eftersom staden har en ung högutbildad befolkning som kan axla roller som specialister, och där också nya innovationer kan innebära ett stort antal arbetstillfällen.

Närmare till Övik

Samarbetet med Övik, som nu går in i en ny fas i och med att Botniabanan är klar, ser många som en av de största tillgångarna när det gäller att ytterligare utveckla arbetsmarknadsregionen Umeå.

— Lyckas vi öka pendlingen mellan Umeå och Örnsköldsvik kan utvecklingen ta fart ordentligt. Det två städerna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, säger Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.