Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Maria Hedblom hyllas som Skogs-Oskar

Publicerad 2014-03-05

För sitt stora engagemang och ett mycket målinriktat arbete med att lyfta fram skogstekniska innovationer har Maria Hedblom, VD för
Skogstekniska klustret, tilldelats Skogs-Oskar, Norra Skogsägarnas utvecklingspris 2013.

Motiveringen lyfter fram att Maria Hedbloms arbete starkt bidragit till att ett flertal nya produkter nått marknaden. Exempel på detta är kranar som når runt träd och en ny konstruktionsprincip för hjulboggis som ger mindre skadlig markpåverkan.

Ny teknik

Den svenska skogsindustrin har utvecklats radikalt under de senaste 30 åren. Med ny teknik och datorstyrda system har produktiviteten vid skogsavverkning ökat från två kubikmeter per dagsverke under 1970-talet till dagens över 30 kubikmeter.

Det är en ökning som till stor del beror på effektivare datorstyrda maskiner, ökad automation och på senare tid skördare som över internet kan kommunicera med exempelvis huvudkontoret. Allt detta innebär att mycket skog avverkas idag i Sverige med stöd av datorer och det är en utveckling som Maria Hedblom och de elva företagen inom Skogstekniska klustret är starkt inblandade i.

Jämställdhet i skogen

Maria Hedblom brinner även för jämställhetsfrågor inom skogsbranschen, något som också noteras i motiveringen till att hon får priset. Trots att stora delar av skogen ägs av kvinnor så är det främst män som varit engagerade i skogsindustrin. Ett exempel på detta är att av de 30 som fått priset Skogs-Oskar är Maria enbart den tredje kvinnan.

Maria Hedblom har bidragit stort till att en jämställdhetsstrategi tagits fram i länet inom skogsindustrin och hon har även fört upp jämställdhetsfrågorna på dagordningen inom Skogstekniska klustret, vilket resulterat i att flera av medlemsföretagen idag arbetar aktivt med dessa frågor.

Skogstekniska klustret

2004 bildades Skogstekniska klustret i Vindeln genom vilket de elva medlemsföretagen bedriver skogstekniska utvecklingsprojekt. Klustret arbetar för att skogstekniken i Västerbotten ska vara ett starkt och ledande kluster i världen och erbjuda en miljö gynnsam för etableringar och utveckling. Arbetet sker genom samverkan mellan företag i norra Sverige och universiteten och klustret är idag en aktör som framgångsrikt driver utvecklingen av teknik och metoder i skogen. 2013 års Skogs-Oskar, Maria Hedblom, har sedan 2010 varit anställd som VD för Skogstekniska klustret.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.