Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Med koll på molntjänster

Publicerad 2013-02-12

Vid Umeå universitet leder professor Erik Elmroth en av Europas främsta forskningsgrupper inom området cloud computing. På svenska kallas det molntjänster och det innebär att den växande mängden av digital information lagras och hanteras i stora datorhallar istället för i våra egna datorer.  

– Det är spännande att få vara med och utveckla mjukvara som kan hantera den ökande kapaciteten på ett dynamiskt sätt, säger Erik Elmroth.

Framtidens datacenter

Till vardags har Erik sitt kontor på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Härifrån leder han ett tjugotal mycket duktiga forskare i arbetet med att utforma ny programvara som ska göra framtidens datacenter så effektiva som möjligt. Kraven är höga. Hanteringen ska vara så effektiv, dynamisk och energisnål som möjligt. För att klara detta måste nya verktyg och program utvecklas som kan styra den enorma mängden av informationsflöden.

Utan en fungerande infrastruktur för internet skulle tjänster som Facebook, Instagram och Google snabbt rasa samman. Internetbankerna skulle inte fungera och det skulle vara svårt att boka semesterresan över nätet. På samma sätt är industrier och näringsliv mycket beroende av att de virtuella motorvägarna och infrastrukturen bakom sajterna alltid fungerar klanderfritt.

Just detta är ett av problemen idag, att det som borde fungera inte alltid gör det. De digitala tjänsterna kan vara slöa eller otillgängliga och dessutom körs de alltför ofta på fler maskiner än vad som egentligen behövs, vilket betyder onödiga kostnader och hög energiförbrukning.

Anslag om 20 miljoner

Detta är något som Vetenskapsrådet också noterat och under hösten 2012 har man därför anslagit 20 miljoner kronor som stöd till den forskning som Erik och hans kollegor vid Umeå universitet bedriver tillsammans med forskare från Lunds universitet. Det är ett interdisciplinärt projekt i vilket man planerar att använda avancerade reglertekniska metoder för att snabbt och effektivt hantera resurser i datacenter.

Erik Elmroth har sina rötter i Ångermanland där han växte upp vid havet i Nordingrå. Som student kom han till Umeå universitet under 1980-talet där han tog en magisterexamen i datavetenskap följt av en doktorsexamen 1995. Han har blivit institutionen trogen och är sedan ett par år professor.

Erik har genom åren även haft ett flertal nationella forskningsuppdrag. Han har suttit i Rådet för forskningens infrastrukturer och varit ordförande för Beredningsgruppen för e-vetenskap inom Vetenskapsrådet. Han har skrivit två forskningsstrategier för Nordiska ministerrådet och är dessutom idag vice ordförande i  styrelsen för SNIC – Swedish National Infrastructure for Compoting.

Men Erik är inte bara en efterfrågad forskare inom sitt vetenskapliga område. Han är också en uppskattad föreläsare när it-chefer, it-säkerhetschefer, politiker och andra beslutsfattare samlas till konferenser och seminarier för att få veta mer om molnteknik.

Molntjänster

Vid sådana tillfällen brukar Erik Elmroth lyfta fram olika egenskaper som karaktäriserar molntjänster. Viktigt är att de är direkt åtkomliga och alltid tillgängliga, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året runt.

– Du ska kunna börja använda tjänsten utan att någon behöver hjälpa dig att komma igång, förklarar Erik Elmroth.

Det är också viktigt att resurserna och datorkraften kan delas av många på samma gång. Det gör det möjligt att skapa elasticitet, som Erik kallar det, för att belastningstoppar ska kunna hanteras.

– Omedelbart efter 9/11-attentaten i USA hade CNN:s webbsajt en fördubblad belastning var sjunde minut. Och under upproret i Egypten fick tv-kanalen Aljazeera en belastningsökning på sina webbtv-sändningar med 2 500 procent under en vecka, berättar Erik Elmroth.

Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att kunna tilldela extra resurser till sajten och helst ska det gå automatiskt.

–  Kapaciteten ska vara tillgänglig när du behöver den, inte när du inser att du behöver den, för då är det oftast redan för sent, förklarar Erik Elmroth.

Enbart betala för konsumtionen

”It på kran”, är också en egenskap som Erik betonar. På samma sätt som ett hushåll enbart betalar för det vatten eller den el som förbrukas så ska den som använder molntjänster enbart betala för sin faktiska konsumtion av dataresurserna och inte skriva långa kontrakt på en viss förbrukning.

– För allt detta bygger vi nu verktyg som ska vara generella och kunna passa i många olika situationer. Exempelvis ska ett verktyg för elasticitet fungera överallt och när som helst, hur än infrastrukturen för molntjänsten ser ut, berättar Erik Elmroth.

Med Vetenskapsrådets stora anslag och en forskningsgrupp som vuxit kraftigt under senaste åren ser han nu fram mot ännu bättre möjligheter att angripa några av de svåraste utmaningarna. Uppgiften är tydlig och väl definierad. Infrastrukturen bakom internet måste byggas upp med metoder och verktyg som ger tillförlitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig kapacitet. Utmaningen att klara detta lockar forskaren Erik Elmroth.

Text: Mikael Hansson, Foto: Mattias Pettersson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.