Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Miljardsatsning ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Publicerad 2013-06-28

Strategiska innovationsområden
är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen ska bidra till en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Halv miljard årligen

I en första omgång har fem program valts ut som tillsammans får en långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år av VINNOVA och Energimyndigheten. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt handlar om storleksordningen en halv miljard kronor årligen. De fem program som valts ut som strategiska innovationsområden är processindustriell IT och automation, gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion samt metalliska material.

– Med denna satsning får vi nu större förutsättningar att bygga fler, bättre och effektivare projekt inom forskning, utveckling och innovation. Att vi kan göra det i ett nationellt sammanhang innebär att de nya innovationerna kommer att kunna skapa ännu starkare effekter för industrin, säger Anders OE Johansson, processledare för ProcessIT Innovations, vilket är det samverkanscentrum vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som tillsammans med Automation Region vid Mälardalens högskola och Processindustriellt Centrum vid Lunds och Linköpings universitet har utvecklat programmet processindustriell IT och automation.

Per Levén, processledare för ProcessIT Innovations vid Umeå universitet, instämmer:

– Med detta strategiska innovationsområde i ryggen kan vi skapa projekt som verkligen kan göra skillnad för våra parter från akademi och näringsliv. Vi ser nu stora möjligheter till att ytterligare öka innovationstempot inom området, säger Per Levén.

Världsledande positioner

Processindustriell IT och automation är ett område där flera svenska företag har världsledande positioner när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Målet är att Sverige år 2022 ska vara erkänt som världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området.

Gemensamt för de fem beviljade programmen är bland annat en intensifierad samverkan mellan olika branscher och kompetensområden, involvering av små och medelstora företag och fokus på effektiv resursanvändning.

Tillväxtpotential och relevans

Urvalet har gjorts med hjälp av externa bedömare. Avgörande vid bedömningen har varit innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt och samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Konstellationer av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor koordinerar programmen. Inom varje program kommer öppna utlysningar att hållas där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Fler program kommer att startas under kommande år där även Formas kommer att gå in som finansiär.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.