Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Miljonanslag för hållbart resande

Publicerad 2010-12-15

Med stöd från Vinnova kommer
Spacetime
att utveckla en reseplanerare som hjälper enskilda till ett smartare resande ur såväl ett ekonomiskt och miljömässigt som ett socialt perspektiv. Spacetime drivs av Ingrid Westman, Gunnar Granberg och Anders Broberg och deras reseplanerare är tänkt att användas både av enskilda i privatlivet och av företag och organisationer som vill få bättre överblick över anställdas resor.

I systemet kommer det att finnas stöd för bland annat samåkning, hitta kollektiva resalternativ och bilpooler och statistikuppföljning av resorna.

Av de 43 ansökningar som lämnades in till Vinnovas utlysning
Var dags IT – IT-demonstratorer 2010. Innovation och design med inriktning mot miljö och hållbarhet
beviljades tio anslag. Spacetime var alltså ett av dessa tio och i beslutet skriver Vinnova om Spacetime att  ”Ansökan visar på en tydlig miljökoppling med en innovativ insats” och att ansökan är ”tilltalande ur IT-synpunkt”.

Studenter blir första målgrupp

Enligt utlysningen ska privatpersoner involveras i projekten vilket ställer krav på tydliga målgrupper. För Spacetime kommer den första målgruppen man arbetar med att vara studenter. Inom företaget ser man dessa som en intressant målgrupp eftersom många studenter saknar bil och därför åker kollektivt. Dessutom har de ofta en begränsad ekonomi vilket innebär att de kan ha stort intresse för att göra sina resor mer ekonomiskt smarta.

— Många av studenterna är också miljömedvetna och öppna för det som är nytt, säger Ingrid Westman, en av grundarna av Spacetime.

— Studenterna är dessutom en bra grupp att jobba med i ett långsiktigt perspektiv. De är morgondagens föräldrar och föreningsmänniskor, menar forskaren Anders Broberg, och som sådana kommer de att stå inför olika valmöjligheter när det handlar om att skjutsa barn.

Positiva inför framtiden

Nu ser man fram mot ett kommande år med tillförsikt.

— Jag förväntar mig att vi 2011 kommer att ta vår första produkt till marknaden och få våra första betalande kunder, menar Gunnar Granberg, som liksom de två andra i företaget ser positivt på möjligheterna att utveckla verksamheten.

Man har ju också med sig i bagaget ett nyss
vunnet pris för bästa affärsmodell
i tävlingen Venture Cup, vilket gett goda förhoppningar om att visionen för företaget kommer att bära långt.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.