Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Miljonsatsning på smarta klimatlösningar

Cleaner Growth är en omfattande satsning inom området cleantech som under tisdagen fick sitt avstamp med ett 60-tal inbjudna gäster som en del av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Energiminister Ibrahim Baylan fanns på plats för att ge sin syn på satsningen, vilket kan ses som ett tecken på att frågorna är viktiga också på regeringsnivå.

Syftet med projektet är att få fram nya och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans. Grundfinansieringen till Cleaner Growth, från bland annat EU, ligger på 30 miljoner kronor. Tillsammans med projektet Cleantech Kvarken innebär det en satsning på sammanlagt 43 miljoner kronor till området cleantech.

Cleaner Growth-dag
Thomas Hartman, Region Västerbotten, och Peter Hedman, Cleaner Growth, i samtal med energiminister Ibrahim Baylan vid en av pauserna under Cleaner Growth-dagen.

– Behovet av stöd och en satsning på kommersialisering är en av våra huvudfrågor, säger Peter Hedman, ansvarig för Cleaner Growth-projektet, som drivs av Uminova Innovation tillsammans med Arctic Business Incubator, Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå kommun och Örnsköldsviks kommun..

– Vi kommer att utveckla testmiljöer i landsting och kommuner för att både större företag och startups ska kunna utveckla nya lösningar till nytta för landstingets verksamheter, fortsätter Peter Hedman.

– Vi menar att en sådan här satsning måste ses som en helhet. Vi har därför med oss inkubatorer och science parks, företag och startups, ett landsting som vill utveckla nya lösningar, kommuner, energibolag och flera andra aktörer från hela Västerbotten och Örnsköldsviks kommun, säger Peter Hedman.

Cleantech för klimatsmarta lösningar

Området som Cleaner Growth satsar på kallas cleantech, ett nytt begrepp för många men det står för nya affärer och tillväxt i företag som bygger på miljöhänsyn och klimatsmarta produkter och tjänster.

– Det spelar ingen roll vilken bransch det handlar om. Det kan vara energi, skog, IT eller life science. Det viktiga är att vi jobbar med produkter, tjänster och processer där miljörelevans är den drivande kraften för att skapa affärer och tillväxt, säger Susanne Wiklund Lindström, ansvarig för internationell marknad inom Cleaner Growth.

Visionerna som presenterades för konferensens deltagare är stora.

– Vi vill locka företag till regionen. Vi kommer att skapa mötesplatser. Vi vill se fler klimatsmarta affärer. Vi vill öka antalet innovationer som kommersialiseras, attrahera investerare och samverkan kring exportfrågor, fortsätter Susanne Wiklund Lindström.

Företag på konferens med Cleaner Growth
Gunnar Granberg, Spacetime, Ola Friström, Smartplanes, Maria Forsell, Biocool, och Tomas Gustafsson, Smart Climate, var några företagare med under dagen med Cleaner Growth.

Under konferensen deltog flera nystartade företag som utvecklar tjänster och produkter inom området cleantech. Gunnar Granberg, Spacetime, Ola Friström, Smartplanes, Maria Forsell, Biocool, och Tomas Gustafsson, Smart Climate, var inbjudna för att berätta om sina förväntningar på satsningen.

Testmiljöer och finansiering

Testmiljöer i regionen för att få referenskunder samt finansiering för att bygga upp sina team var två frågor som de betonade.

– Att sälja är det svåra steget och tar lång tid. Har du en lösning klar men inte några referenskunder är det svårt att få andra att kliva på, menar Gunnar Granberg.

– Det viktigaste är nu att skapa en plattform som gör att vi kan få referenskunder, fortsätter Gunnar Granberg.

Ola Friström, VD för Smartplanes, lyfte även han fram behovet av testmiljöer i närområdet som kan ge företagen referenskunder.

– Vi är inbjudna till USA för att delta i olika projekt men vi vill göra det också på hemmaplan. Vi vill göra det med aktörer i Västerbotten och inte i Nevada, säger Ola Friström.

Finansiering till företag

Betydelsen av finansiering som kan stärka startup-företagens möjlighet att bygga starka team kring sina produkter och tjänster togs upp av Maria Forsell.

– Vi behöver pengar för att bygga upp team, att bygga laget, runt en affärsidé. Laget är otroligt viktigt, säger Maria Forsell.

Tomas Gustavsson vill se mer av samverkan kring stora internationella affärssatsningar där flera bolag kan medverka.

– Jag vill se ett gemensamt stort affärscase som vi kan dra nytta av allihop tillsammans, säger Tomas Gustavsson och nämner ett omfattande internationellt projekt som han gärna skulle vilja att flera av regionens aktörer med samlade krafter kan samlas kring.

Viktigt med affärsutveckling

Att satsningen Cleaner Growth ska leda till kommersialisering och konkreta affärer är också något som understryks av Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft.

– Jag är mycket glad över att Cleaner Growth innehåller en så stor del kommersialisering och specialistverksamhet som kan bygga affärsutveckling, säger hon.

Susanne Wiklund Lindström sammanfattar så visionen med satsningen med orden:

– Jag hoppas satsningen ska öka antalet affärer och att vi ska kunna synas på kartan när man pratar om cleaner growth.

Erik Bergkvist, styrelseordförande i Region Västerbotten, avslutade dagen med att framhålla att han var mycket nöjd med uppstarten av en av Region Västerbottens högst prioriterade satsningar.

Cleaner Growth-dag
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation, Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft, och Jennie Söderström SP Processum, menade att satsningen Cleaner Growth är en viktig del av regionens tillväxt.

 

Cleaner Growth-dag
Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks, SISP, i samtal med Karin Aase, Vinnova.

 

Cleaner Growth-dag
Gunnar Granberg, Spacetime, och Göran Ernstson, Umeå Energi, utbyter tankar om satsningen.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.