Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ministern vill stötta företagen med kapital och kompetens

Publicerad 2014-11-04

Lite mer än en månad har gått sedan Mikael Damberg blev Sveriges näringsminister. Nu talar han på Stora industridagen och pekar ut riktningen för den nya regeringens näringspolitik. Inkubatorer, investeringar i tidiga tillväxtföretag, ung företagsamhet och kompetensfrågor finns med i de satsningar som utlovas i budgetförslaget som regeringen lagt fram.

Stora industridagen anordnas av Dagens industri dit ledande personer från svensk industri kommit för att berätta om sin syn på de utmaningar svensk industri och svenska företag står inför. Det handlar mycket om digitalisering, automation och det som kan sammanfattas i begreppet Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, då alla sensorer och maskiner blir uppkopplade mot internet.

Behov av nya medarbetare

Det är en omställning av hela det svenska samhället som inte minst ökar behovet av nya medarbetare med ny kompetens. En av huvudpunkterna i näringsminister Mikael Dambergs inledningstal rör därför också kompetens och utbildning.

– It-företagen i Norrland kan inte anställa folk, utbrister han som ett exempel på det skriande behov av nya medarbetare som många företag kraftfullt signalerar om idag.

– Det finns företag som har försäljningsstopp för att de inte kan ta fler ordrar, det är inte bra, fortsätter Mikael Damberg och menar att det nu är viktigt att ge företagen möjlighet att hitta ny och rätt kompetens.

Lyfta utbildningssystemet

Mikael Damberg vill i det sammanhanget se insatser för att lyfta hela det svenska utbildningssystemet. Fler universitetsplatser, en betoning på matematik, teknik och naturvetenskap ända ner på lågstadiet, satsning på lärare är några insatser han pekar på som regeringen vill införa.

I budgetförslaget finns dessutom 20 miljoner kronor årligen under de kommande fyra åren som ska satsas på ungas företagande, bland annat genom en förstärkning av Ung Företagsamhet.

– För att få fram fler ingenjörer i framtiden måste vi lyckas med skolan. Det viktigaste för näringspolitiken är att satsa på skolan, understryker han.

Innovationsråd

Innovationer och samverkan är två andra viktiga begrepp som Mikael Damberg lyfter fram som nödvändiga för att svensk industri ska stå sig stark i en allt tuffare internationell konkurrens. I sitt tal på Stora industridagen berättar han lite mer i detalj kring det innovationsråd som regeringen nu inrättar för att stödja arbetet med innovationsfrågor. Rådet ska ledas av statsministern och i det ska ingå ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för branscher, akademi och fackliga organisationer. En innovationsstrategi ska tas fram och innovationspolitiken genomlysas.

I den budget som regeringen lagt fram finns också fler skrivningar för stöd till företagande, påpekar Mikael Damberg. Almi Företagspartner ska få ytterligare 130 miljoner kronor per år under mandatperioden för att förbättra små och medelstora företags möjligheter till rådgivning, lån och riskkapital.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.