Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Mjölkar kor med robot

Publicerad 2010-03-09

Joakim Linell är en av alla Umeås gymnasieelever som får en egen bärbar dator av sin skola. Läs om hela
projektet med elevdatorer.

Joakim Linell går årskurs två på Naturbruksprogrammet med jordbruksinriktning vid Forslundagymnasiet med sikte på att bli framtidens mjölkbonde.

Redan nu prövar han på sitt framtida yrke eftersom han varje helg åker till en by utanför Skellefteå där han jobbar extra åt en mjölk- och köttbonde. På gården finns drygt 50 mjölkkor som Joakim är med och tar hand om. Han stortrivs med sitt helgjobb och vill gärna fortsätta på gården efter gymnasiet.

Stora lantgårdar drivs idag som toppmoderna anläggningar. Nya investeringar lägger grunden för att gården och skötseln av djuren ska kunna vara så effektiv som möjlig. Därför håller gården som Joakim arbetar på att investera i robotmjölkning. Det gillar Joakim för han ser att ny teknik innebär stora vinster för jordbruket.

Roboten mjölkar korna

Redan idag är datorn viktig för mjölkbonden som Joakim arbetar åt. Än mer blir det när robotmjölkningen är färdiginstallerad. Joakim vet vad det innebär eftersom han tidigare jobbat extra på en annan gård där man redan infört robotmjölkning.

– Det sitter en transponder på kons halsband och roboten läser av den så att vi kan se när hon har mjölkats. Då kan vi också se om någon ko inte har gått fram till roboten under dagen och blivit mjölkad. Den där transpondern visar också hur mycket kon rör sig. Är hon mycket livlig då kan hon vara i brunst, berättar Joakim Linell som har full koll på vad som händer i mötet mellan teknik och lantbruk.

Det nya arbetssättet innebär att gårdens dator blir ett viktigt verktyg för Joakim och de andra som arbetar med djuren. Flera gånger om dagen kommer de att följa hur varje ko mjölkat, hur mycket hon äter och hur hon rört sig. Det praktiska arbetet på gårdarna har på så sätt gett Joakim en förståelse för hur viktig datorn är för en modern mjölkbonde.

Men studierna är också viktiga. På Forslundagymnasiet får Joakim Linell och hans klasskamrater lära sig djurkunskap. Där är Joakim naturligtvis särskilt intresserad av att lära sig mer om hur man sköter en kobesättning. Han vet att den kunskap som skolan ger honom kan han ha nytta av den dagen när han själv tar ansvar för en lantgård.

På skolan är en stor del av undervisningen praktisk. Under olika praktikveckor får Joakim vara ute i skolans ladugård och arbeta med skolans kor. Att lära sig ta hand om stora djur som kor klarar man inte bara genom att läsa böcker. Därför är de praktiska övningarna viktiga.

Men utöver det praktiska arbetet har Joakim Linell också god hjälp av den bärbara dator som skolan gett honom. Med den kan lärarna ge honom i uppgift att gå in på webbsidor som till exempel handlar om arbetsmiljö och säkerhet. På så sätt har han lärt sig mer om bullernivåer och farliga maskiner. Med datorn har han också studerat sådjup för olika odlingsväxter, berättar han.

Följer varje ko med datorn

Men det som Joakim Linell helst berättar om är de datorprogram som gör att man lättare kan följa upp varje ko i en besättning.

– Vi har fått installera ett program där man kan följa precis hur mycket mjölk varje ko ger. Jag kollar hur mycket hon mjölkar och om hon har bra fett och protein. På det här sättet kan man följa en hel besättning, berättar Joakim.

Det innebär att man en gång i månaden tar prov på mjölken från korna och skickar iväg det för analys hos mejeriet. Där förs provvärdena in i en databas som tillhör mejeriindustrins branschorganisation Svensk Mjölk. Det är en organisation som utvecklar olika verktyg som stöd för rådgivning och service till mjölkbönderna. Ett nödvändigt verktyg för att öka mjölkböndernas konkurrenskraft är datorn och IT. Därför är det viktigt för Joakim och hans klasskamrater att de redan i skolan får lära sig hur dessa IT-verktyg och nya moderna datorprogram kan stötta ett jordbruk.

Tillsammans med den teoretiska kunskap han får i skolan blir han på så sätt väl förberedd för att själv kunna ta ansvar för det femtiotal kor som finns på gården där han vill arbeta när han gått ut skolan. Praktisk kunskap kombinerat med kraftfullt datorstöd – det är Joakim Linells väg till att bli en modern mjölkbonde.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.