Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Molnet en utmaning för företag

Publicerad 2011-02-07

Det var fullt hus i lokalen på Grand Hôtel i Stockholm när Infotech Umeå i samband med populära Västerbottensdagarna bjöd in till seminarium om utmaningar och innovationsmöjligheter kring molntjänster. Den nya trenden med datorprogram och servrar som flyttas ut på internet stod i centrum.

Budskapet från talarna var tydligt. It-världen står inför stora förändringar och företag måste tänka nytt kring affärsmodeller och verksamhet när de tar steget mot molntjänster.

Representanter från Umeå universitet, Umeå kommun samt en mängd företag som Microsoft, IBM, Ericsson, Logica, Sogeti, Ilait, CodeMill och många fler bidrog med sina perspektiv på hur molnet förändrar förutsättningarna för företag och myndigheter. Att alla står inför ett omvälvande paradigmskifte var man rörande överens om.

Monica Claeson, Per Brand, Christina Igasto 
Monica Claeson, IBM, menar att företag står inför ett gigantiskt förändringsarbete. På bilden tillsammans med Per Brand, SICS, och Christina Igasto, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

‐ Molnet är ett gigantiskt förändringsprojekt och mycket behöver byggas om. Det är verkligen en utmaning att få CEO:s och it-chefer att gå in i det här, menade Monica Claeson, affärsutvecklare kring molntjänster och cloud computing på IBM. Hon ser stora fördelar med de nya tjänsterna och menar att de som vill slå vakt om och bevara sina fysiska servrar för att närapå ”klappa dem” kommer att få det svårt i framtiden.

De nya molntjänsterna ska dock inte i första hand ses som tekniklösning, påpekade många av deltagarna under seminariet. Den stora förändringen är istället  att processerna och affärsverksamheten nu flyttar ut i molnet.

Elastiskt och skalbart

De stora fördelar man ser med molnet är möjlighet till elasticitet och skalbarhet som ger flexibilitet i hastighet och i kostnader. Billigare och snabbare lösningar, helt enkelt, vilket underlättar för nystartade företag eftersom tid till lösning eller en färdig applikation blir kortare. Dessutom behöver man inte ligga på överkapacitet i datorer och servrar eftersom man i molnet snabbt kan skala upp eller ner i takt med behoven.

Erik Elmroth, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och ansvarig för en av Europas främst forskningsgrupper kring cloud computing, gav ett högst påtagligt och aktuellt exempel på hur molntjänster kan förändra verksamhet.

‐ Antalet besök på Al Jazeeras webb ökade med 2 500 procent de första dagarna av oroligheterna i Egypten. 60 procent av denna ökning kom från USA, berättade Erik Elmroth och menade att molntjänsternas möjlighet till elasticitet underlättar för företag att hantera sådana plötsliga trafikökningar och krav på prestanda.

Forskning kring cloud computing

Den Umeåbaserade gruppens forskning inom cloud computing handlar bland annat om att utveckla nya metoder, algoritmer, arkitekturer och programvaror som kan göra det möjligt att skapa en sådan elastisk datorkapacitet. I exemplet Al Jazeera handlar det om att via molnet, helst automatiskt, mycket snabbt kunna köpa in extra datokraft som klarar trafikökningen och kanske även flytta över resurser till USA  för att kunna möta de stora kraven på prestanda från en ny geografisk marknad.

Men, som flera av deltagarna påpekade, de stora förändringarna handlar inte främst om tekniska lösningar. Visst måste företag och myndigheter lära sig behärska nya tekniska lösningar när datorprogram och servrar läggs ut i molnet. Men den stora förändringen berör verksamheten och affärsmodeller.

Hans Werner 
Hans Werner, Radar Group, menade att molnet kommer att påverka framtidens it-tjänster och hela it-ekosystemet.

Ett nytt it-ekosystem

‐ Cloud kommer att förändra it-ekosystemet. Cloud är inte teknik. Det är en leveransform och affärsmodell, påpekade Hans Werner, vd på Radar Group, som i sin rapport IT Radar 2011 menar att den största tillväxten inom it-sektorn under 2011 kommer från molntjänster med en förväntad tillväxt på 30 procent inom infrastruktur och plattformar som tjänst och en tillväxt på mjukvara och på processer som tjänst med cirka 35 procent. Omsättningen på molntjänster kommer att omsätta över 5 miljarder kronor år 2011, enligt rapporten från Radar Group.

8 000 it-tjänster kan försvinna samtidigt som nya kommer till

Den omställning som detta för med sig är omvälvande och Hans Werner tror att upp till 8 000 it-tjänster kan försvinna i Sverige under de kommande fem åren, på grund av att allt mer tjänster läggs över på molnet. Men samtidigt tror han att omkring 5 000 tjänster kan komma till med en delvis annan inriktning.

‐ Det kommer att behövas en helt ny kader it-utbildade för att svara upp mot denna förändring, menade Hans Werner.

Om den prognosen står sig innebär det en utmaning för landets universitet som kan komma att behöva strukturera om sina program och kurser om man vill svara upp mot dessa nya behov.

‐ Det här har varit en viktig dag om såväl forskningsutmaningar och tekniklösningar som förändring av affärsmodeller. Vi tror att många kontakter mellan forskare och företag kommer ut av detta som kan resultera i intressanta innovationer, avslutade Jan Snygg från Bearing Consulting och moderator för dagen.

Grand InfoTech Umeå
Mats Falck, Umeå universitet, deltog tillsammans med Anders Caspar, Ericsson, under dagen.

 

Johan Tordsson m fl.
Johan Tordsson, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (till höger), i samspråk med andra deltagare vid konferensen.

 

Några kommentarer från dagen:

Åke Edlund, KTH

Åke Edlund‐ Jag vill påstå att start ups älskar cloud. Det ger företagen lägre risk, man kommer igång fortare, det blir billigare och mer flexibelt, var några av fördelarna med molnet som Åke Edlund, KTH, räknade upp. Han menade också att investerare och affärsänglar har mycket att vinna på lägre investeringar och snabbare resultat, även om det också kan bli svårare att få tid att utvärdera och analysera ett nytt företag.

***

Rickard Lönneborg, CodeMill

Rickard LönneborgRickard Lönneborg, CodeMill, menade att det blir intressant att att se om det kommer lösningar som gör det möjligt att fritt flytta data mellan olika plattformar och system. Kanske blir det möjligt att i framtiden köpa 50 procent av kapaciteten från Amazon och resten från Google och någon annan, föreslog han.

***

Per Brand, SICS

Per BrandPer Brand, forskare vid SICS, pekade på några utmaningar inom molntjänster. Säkerhetsaspekter är en sådan då man måste kunna lita på sin leverantör för att inte få läckor. Det finns också lagliga aspekter att ta hänsyn till eftersom tjänster flyttas mellan olika länder och det inte alltid finns en gemensam lagstiftning kring området. Brand påpekade också behovet av standarder inom området.
‐ Det är en kulturell förändring för alla företag och det pågår en pragmatisk revolution.

***
Daniel Akenine

Daniel AkenineDaniel Akenine, nationell teknikchef för Microsoft, lyfte fram frågor om säkerhet och personlig integritet och att de säkerhetsstandarder som finns inte är anpassade för molntjänster. Vi har grepp om hur vi kan hantera data säkert när vi själva har kontroll över den, men hur blir det när en leverantör av molntjänster har åtkomst till data från företag och enskilda? undrade han.

***
Michael Abrahamsson, Ilait

Michael Abrahamsson‐ De affärsmodeller som har rått i 25 år fungerar inte längre, betonade Michael  Abrahamsson, vd för Ilait, som är en grossist för cloud computing och var först ut i Europa med att erbjuda Exchange 2010 som molntjänst.

***
Per Björkegren, Sogeti

Per BjörkgrenPer Björkegren, CTO inom Sogeti och Årets IT-konsult 2010, berättade att molntjänster också innebär att man måste se över den egna it-arkitekturen och att resan mot molnet innebär en resa mot ett nytt paradigm. Under våren 2011 är Per Björkegren aktuell med boken Seize the Cloud i vilken han tillsammans med andra författare tar ett grepp om molnet och dess möjligheter ur ett verksamhetsstrategiskt perspektiv.

***

Timo Lehes, Chalmers Innovation

‐ Nu kan vi bygga bolag med mycket mindre pengar, menade Timo Lehes, investment manager Chalmers Innovation.

 

 

 

 

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.