Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Molnet i fokus för it-ansvariga

Publicerad 2011-05-25

‐ 1996 gjorde jag allt på min lokala dator. Nu är den bara en dörr ut mot världen där jag gör allt, förklarar Erik Elmroth för det närmare hundratalet it-chefer och it-ansvariga från företag och myndigheter som kommit till Computer Swedens konferens Cloud Strategies för att få mer kunskap om vad the cloud, molnet, kan betyda för deras verksamhet.

Att professor Erik Elmroth får inleda konferensen som huvudtalare är ett gott betyg för forskningen vid Umeå universitetet. Vid Institutionen för datavetenskap, där han arbetar, finns
en av landets främsta forskargrupper kring cloud och grid-forskning. Erik Elmroth är forskningsledare och gruppen har inte bara ett starkt nationellt rykte utan ingår även i flertalet internationella samarbeten tillsammans med andra framstående universitet och globala it-bolag som IBM, ATOS Origin och SAP.

Företag i molnet

Som inledningen till konferensen redovisar Magnus Höij, moderator och chefredaktör för Internetworld, en grov kartläggning tidningen gjort bland företag i Sverige om deras relation till molnet. 60 procent menar att de redan har verksamhet i molnet medan 40 procent svarar att de inte har detta. Av de som säger nej svarar därtill 70 procent att de inte planerar att införa molntjänster.

‐ Jag tror att de som svarar nej riskerar att ha fel, konstaterar Magnus Höij torrt och bjuder upp Erik Elmroth till scenen för att reda ut begreppen kring vad molnet innebär.

Cloudgruppen vid Umeå universitet
Erik Elmroth är forskningsledare för en intetrnationell forskargrupp vid Umeå universitet som är högt aktad för sina resultat.  

Rensar bland definitionerna

Under den följande timmen får deltagarna sedan en snabb och precis genomgång av begreppet cloud för att rensa bland definitionerna och antaganden om vad molnet är. Det märks att det är viktig kunskap för dessa it-ansvariga. Under hela föreläsningen följer de Elmroths framställning med stort intresse.

Erik Elmroth slår fast att  molnet innebär en re-vitalisering av datacenter som leverantörer av infrastruktur för alla som erbjuder tjänster på internet.

Fem egenskaper för molntjänster

För att ringa in vad cloud är lyfter Elmroth också fram fem egenskaper som karaktäriserar molntjänster. Den första handlar om att tjänsterna ska vara on demand.

‐ Du ska kunna börja använda tjänsten utan att någon behöver hjälpa dig med att komma igång, förklarar Erik Elmroth.

En andra egenskap är att molntjänsten alltid ska vara tillgänglig och gå att komma åt. Den tredje är delade resurser som innebär att många kan dela på samma datorkraft. En fjärde viktig egenskap är att tjänsterna ska vara elastiska. Man ska snabbt kunna öka eller minska användningen av dem och det ska helst ske automatiskt.

Erik Elmroth ger flera exempel på just behovet av elasticitet vid belastningstoppar.

‐ Under upproret i Egypten fick tv-kanalen Aljazeera en belastningsökning på sina webb-baserade tv-sändningar med 2 500 procent under en vecka, berättar Erik Elmroth.

Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att kunna tilldela extra resurser till sajten och helst ska det gå automatiskt inom någon minut.

It på kran

Den femte egenskapen som Elmroth lyfter fram handlar om det man kan kalla för ”it på kran”. Det betyder att man som kund betalar för sin faktiska konsumtion av dataresurserna och inte skriver långa kontrakt på en viss förbrukning.

För att hantera alla dessa egenskaper byggs nu olika former av molnstrukturer, olika scenarios. Förstärkta privata moln är en blandning av datormoln i egen regi kopplat till externa moln. Federerade moln innebär att en tjänsteleverantör använder ett moln som i sin tur kan kopplas samma med andra moln. Multiclouds är ett tredje begrepp då tjänsteleverantören själv eller genom någon form av mäklare hämtar resurser från flera olika moln.

Allt flyttar runt

‐ Det gemensamma är att allt ska kunna flytta runt hela tiden, säger Erik Elmroth och för it-cheferna förkarar han hur hans forskningsgrupp bidrar till utvecklingen av cloudanvändning.

‐ Vi bygger verktyg som ska vara generella och kunna passa alla dessa tre scenarios. Exempelvis ska ett verktyg för elasticitet fungera överallt, hur än cloud-infrastrukturen ser ut, berättar Erik Elmroth.

När Elmroths timme är slut tar frågestunden vid och de it-ansvariga som samlats tar sats för att få svar på några ytterligare funderingar. Det märks att de i sina tankar nu kopplar samman sin egen verksamhet med den forskning kring cloud-tjänster och infrastruktur som Erik Elmroth gett dem en inblick i. Så kan den avancerade forskningen som Erik Elmroths grupp bedriver bli till ett mycket konkret nedslag i den verksamhet som det hundratalet it-ansvariga från företag och myndigheter har i uppgift att utveckla.  

Under dagen medverkade även Marcus Gullberg, affärsområdesansvarig för molntjänster, Microsoft, Monica Claeson, global cloudexpert, IBM, Predrag Mitrovic, styrelseledamot i Cloud Sweden, Michael Wolgsjö, VD Daymark, Mikael Eriksson, VD Capesand, Mikael Ekström, Senior Vice President, Product Management and Marketing, eBuilder, samt David Craelius, CTO Klarna.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.