Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nio miljoner till forskning om digitala innovationer

Publicerad 2014-06-17

Ett femårigt forskningsprojekt vid Umeå universitet får 9 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet, som leds av professor Jonny Holmström från Swedish Center for Digital Innovation och institutionen för informatik, kommer att pågå i fem år och bedrivs i samverkan med partners från näringsliv och offentlig sektor.

Projektet Risks and Rewards in Platform-Centric Ecosystems undersöker betydelsen av belönings- och riskmekanismer för att skapa framgångsrika affärsmodeller kring digitala plattformar.

Plattformsbaserade ekosystem spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av IT och IT-relaterade affärsmodeller. Detta illustreras till exempel av Apple med iPhone och iPad, webbtjänster som Salesforce, och digitala media som Spotify.

– Vi förstår redan relativt väl de logiker som gör plattformsbaserade ekosystem kraftfulla och därigenom varför de används. Däremot saknas det forskning kring hur de uppstår och utvecklas, framförallt i andra miljöer än renodlade digitala miljöer med dominerande IT företag som Google och Apple, säger Jonny Holmström. I projektet kommer därför forskarna att spåra betydelsen av design av belönings- och riskmekanismer för digitala plattformar i miljöer som offentlig verksamhet och processindustri.

– Digitala innovationer skapar en rad nya möjligheter men också utmaningar för dagens organisationer och är därför tätt sammanflätat med organisationers kärnverksamhet. Det innebär att strategier behöver utvecklas, och det avser vi att göra i detta projekt, fortsätter Holmström.

Forskningen kommer att pågå i fem år och projektgruppen består av forskare från Swedish Center for Digital Innovation, ledda av professor Jonny Holmström.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.