Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ny docent utvecklar system för individanpassat stöd

Publicerad 2012-02-01

Vilka projekt medverkar du i just nu?

Aktuella projekt handlar om monitorering av arbetshälsa inom gruv-och byggindustrin, stöd för äldre i hemmet och diagnostik-och utredningsstöd till vårdpersonal inom demensvården.

Gemensamt för projekten är att de handlar om kunskapsbaserade system där användarna ska få individanpassat stöd för att utveckla och optimera förmåga och hälsa i den miljö de befinner sig.

Tanken med alla projekten är att de professionella själva ska kunna modellera kunskapen och designa hur interaktionen ska fungera, dvs. empowerment både till de som utformar och till slutanvändarna och på så sätt skapa flexibla lösningar som passar olika personer och miljöer. Miljöerna utgör bland annat gruvor och smältverk i norra Sverige, sjukhus och små kliniker i Sverige, Shanghai, Seoul- och Osaka-områdena.

Hur ser din forskningsprofil ut? Vilket område har du fastnat för?

Jag intresserar mig för interaktion med kunskapsbaserade system, primärt inom hälso- och sjukvården, vilket gör att jag behöver utveckla och anpassa metoder från flera områden. Primärt gäller det artificiell intelligens, människa-datorinteraktion, CSCW (computer-supported collaborative work), kognitionsvetenskap och medicinsk informatik.

Semantiska webben, ontologier och dialogsystem baserade på argumentationslogik är basen för personifiering, tekniker som kompletteras med ett "verksamhetscentrerat" angreppssätt och aktionsforskning för att utveckla tekniker som också stödjer användar-driven utveckling.

Domänexperter och potentiella användare intar alltså en central roll i min forskning. Så det är min forskningsprofil, jag opererar i tvärsnittet av flera kunskapsområden i nära samarbete med aktörer från miljöer där system ska ingå.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.