Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ny metod ger för tidigt födda barn hjälp med näring

Publicerad 2010-06-21

I Sverige börjar vart tionde barn sina dagar på en avdelning för för tidigt födda och nyfödda sjuka barn, en s k neonatalavdelning. Hälften är för tidigt födda eller den andra hälften fullgångna men har komplikationer som hjärtfel, gulsot med mera. I dag räddas 90 procent av de för tidigt födda från vecka 27 och nedåt, 1970 överlevde bara tio procent. Men fortfarande svälter många för tidigt födda barn vilket hämmar deras utveckling och forskningen har svårt att upptäcka det i tid.

– Nutrition är ett hett forskningsområde inom neonatalogi. Det läskiga är att vi vet vad vi ska göra när de inte andas, men vi känner inte igen symtomen när de svälter, till det krävs mer kunskap och bättre hjälpmedel. De här barnen har ett extremt stort näringsbehov och ska öka sin vikt femdubbelt under sin sjukhusvistelse, säger överläkaren Magnus Domellöf som har utvecklat Nutrium, som är ett webbaserat system för interaktivt stöd och uppföljning av neonatal nutrition och tillväxt.

Från excelblad till webb

I början av 2003 använde han sig av excelblad för att räkna på vilken sorts näring barnen fick, men han förstod att det inte skulle hålla i längden.

– För att kunna utveckla idén vidare med att göra ett webbaserat system så var jag tvungen att bli egenföretagare eftersom jag varken kunde få utvecklingsstöd från sjukvården eller forskningsbidrag. Det är nämligen först nu, sju år senare som vi har börjat få spännande forskningsresultat att visa upp, säger han.

Nutrium används i dag av läkare, dietister, sjuksköterskor och annan personal som jobbar på neonatalavdelningar. Systemet innehåller detaljerade data för över 40 näringsämnen och kan hantera ett obegränsat antal näringsprodukter och även bröstmjölksanalyser. Magnus Domellöf har utvecklat programvaran tillsammans med Umbio och IT-företaget Codemill i Umeå.

Codemill 

– Det är mycket intressant att jobba med Nutrium AB eftersom det är en programvara som ger nytta och värde till många parter. Det är välinvesterade pengar för landstingen då sjukhusen kan förkorta vårdtiden för många barn, säger Rickard Lönneborg, vd och Ingrid Westman, konsultchef på Codemill.

 

Sedan 2007 används Nutrium kliniskt på neonatalavdelningen i Umeå samt av nio sjukhus eller omkring hälften av landets c:a 20 större neonatalavdelningar.

– Nutrium kan ge ett intelligent förslag på näringsintag till barnet och om ordinationen kraftigt avviker från rekommenderat intag ger systemen varning . Det ska inte heller gå att ge barnen för mycket av någon substans som till exempel järn.

Stort internationellt intresse

Dietisten Inger Öhlund har deltagit i utvecklingen sedan exceltiden och använder dagligen Nutrium i sitt arbete.

– Det är ett fantastiskt program, det är lättillgängligt och ger en god överblick över patientens tillstånd. Det unika är att vi kan följa hur näringsintag och vikt följer varandra. Det gör inget annat dietistprogram på marknaden. Dessutom kan vi jämföra olika näringsprodukter och se vilka som är bäst, samt anpassa mängden av mammans mjölk till det övriga näringsintaget, säger hon.

Inte undra på att tillverkare av mjölkersättning och näringsdropp som Nestlé, Baxter följer Nutriums produktresultat intresserat.

Nationell studie

Magnus Domellöf håller även i forskningsprojektet Nutrium Express, som är en nationell studie av alla barn som föddes före vecka 27 mellan 2004 och 2007, 70 procent överlevde av totalt 707 barn. De flesta för tidigt födda barn går det bra för men en ganska stor andel får synnedsättning och skolsvårigheter. Genom att titta närmare på näringsintaget de första månaderna och följa upp barnens utveckling när de är 2 år respektive 6 år, hoppas Domellöf att färre ska få dessa handikapp i framtiden.

Eskilstuna sjukhus är det enda sjukhus som har gjort en jämförande studie av de för tidigt födda barnen mellan då och nu.

– Deras studie visar att barnen har en betydligt bättre tillväxtkurva än innan de började med Nutrium. Men eftersom jag själv är forskare så vill jag inte dra några större växlar på det innan hela studien är klar om något år, säger han.

Det finns ett stort intresse för Nutrium internationellt och redan till hösten kan det finnas en engelsk version av programmet på marknaden.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.