Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ny teknik ställer nya krav på biblioteket

Publicerad 2011-05-30

Jan Gunillasson, chef för it-verksamheten vid universitetsbiblioteket vid Umeå universitet, har sett hur användningen av biblioteket förändrats genom åren. Studenterna har idag inte bara behov av att låna böcker och hitta en tyst läsesal. Många vill också boka grupprum för studier där de kan sitta tillsammans eller så vill man hitta en plats vid någon av bibliotekets publika datorer.

Skriva ut uppsatsen från mobilen

– Den här platsen är inte bara ett bibliotek längre och frågorna till bibliotekarierna är andra idag. Det händer att studenter kommer fram och håller upp sin mobil och säger att de har uppsatsen i den och vill ha hjälp med att skriva ut den, säger Jan Gunillasson, chef för it-verksamheten vid universitetsbiblioteket.

En ökad efterfrågan på lånedatorer har inneburit att antalet datorer på biblioteket fått utökas. Idag finns över 300 datorer som studenterna kan boka vilket är en kraftig ökning jämfört med för fem år sedan då bara knappt 50 fanns att dela på.

Vill utveckla universitetsbiblioteket

För att se över hur biblioteket i framtiden ska kunna erbjuda datorplatser men även utvecklas som studenternas arbets- och mötesplats tar man nu hjälp av studenterna själva. Från Institutionen för informatik kommer de två studenterna Vera Karlsson och Robin Sehlin som gör sina examensarbeten på
Beteendevetarprogrammet med inriktning mot IT-miljöer. Dessutom deltar tolv studenter som i ett grupparbete ska bistå med idéer och uppslag inför utformning av bibliotekets öppna ytor.

Vera Karlsson och Robin Sehlin ska i sitt examensarbete titta på hur informellt och kollaborativt lärande kan stöttas på biblioteket genom tillgång till funktionella utrymmen och teknik.

Redan har de märkt hur biblioteket för studenterna inte bara är ett ställe där de kan låna böcker och sitter i tysta läsesalar för att studera. För många har biblioteket även blivit en plats dit man går för att träffa kompisar.

– Många kommer hit för att hänga med andra, säger Robin Sehlin.

Studenternas arbetsplats

Ledningen för universitetet har också noterat detta och är därför glada över att Robin och Vera belyser frågan.

– Det här är studenternas arbetsplats och inte bara ett bibliotek. Nu vill vi ge en bild av vad som uppmuntrar till att man vill sitta här och arbeta, säger Vera Karlsson.

– Vi tittar på lokalerna utifrån arbetsmiljöperspektiv. Hur högljutt är det? Vill studenterna sitta i grupp eller var för sig? Vilken teknik önskar de?

Inspiration hämtar Vera och Robin från att studera olika arbetsplatser och även titta på bibliotekslösningar i andra städer.
 
– Otroligt intressant att studera det här utifrån att det är studenternas arbetsplats, säger Jan Gunillasson.

Vera Karlssons och Robin Sehlins examensarbete förväntas vara färdigt i juni då man förhoppningsvis kan presentera några svar på frågorna om hur universitetsbiblioteket kan utvecklas för att passa dagens studentliv.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.