Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Ny upptäckt ger möjlighet att behandla allvarlig ögoninfektion

Publicerad 2011-03-07
Forskning under ledning av Professor Göran Wadell och Docent Niklas Arnberg vid Umeå Universitet, har visat att EKC-orsakande adenovirus binder till en molekyl på ytan av ögats horn- och bindhinneceller och att denna bindning är nödvändig för att cellerna ska bli infekterade. Upptäckten kan nu användas för design av molekyler med förmåga att hindra virus från att binda till och infektera dessa. Upptäckten har nyligen publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram i senaste upplagan av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

”Många miljoner människor i världen drabbas varje år av den här ögonsjukdomen som orsakar ett stort lidande. Den är vanligast i tättbefolkade områden, bland annat i Asien. Enbart i Japan insjuknar upp emot en miljon människor årligen i EKC. Vår forskning och den här upptäckten ger hopp om att det ska kunna gå att utveckla ett nytt läkemedel för att behandla dessa patienter”, säger Docent Niklas Arnberg vid Umeå Universitet.

Baserat på forskningen från Umeå Universitet och i samarbete med forskare vid Lunds Universitet pågår utvecklingen av ett nytt läkemedel för behandling av EKC inom utvecklingsföretaget Adenovir Pharma.

För mer info se:
Nature Medicine Published online, 12 December 2010
http://www.nature.com/search/executeSearch?sp-q=gd1a+glycan&sp-p=all&include-collections=journals_nature%2Ccrawled_content&exclude-collections=journals_palgrave%2Clab_animal%2Cprecedings&pag-start=1&sp-c=25&sp-m=0&sp-s=date_descending&siteCode=nm&sp-q-1=NM
Nature Reviews Drug Discovery. 10, 99 (February 2011)
http://www.nature.com/nrd/journal/v10/n2/full/nrd3376.html

Om epidemiskt keratokonjunktivit  (EKC)
Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) orsakad av adenovirus är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som förekommer över hela världen och drabbar många miljoner människor varje år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Drabbade patienter blir oftast sjukskrivna och ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Vid pågående epidemier förekommer det att man får stänga skolor och arbetsplatser och dessa ögoninfektioner representerar ett stort samhällsproblem. Idag finns inga läkemedel mot EKC orsakade av adenovirus och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.