Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nya IT-system kan leda till oväntade problem

Publicerad 2011-06-08

IT-baserade informationssystem används för att samla in, lagra och bearbeta information och statistik, och många organisationer och företag investerar mycket tid och pengar i nya system för att effektivisera sin verksamhet och öka konkurrenskraften.

Henrik Wimelius vid
institutionen för informatik
har i sin avhandling följt hur en större organisation verksam inom hälso– och sjukvårdsområdet infört ett så kallat Enterprise Content Management-system. Investeringen fick en oavsiktlig följdverkning – flera överlappande och till stor del inkompatibla informationssystem tilläts samexistera.

– Trots att man visste att situationen försämrade kapaciteten att hantera information, kunde man inte ta sig ur den, något som både är intressant och paradoxalt, säger Henrik Wimelius.

I det studerade exemplet visade det sig att tre organisatoriska konflikter låg bakom den oavsiktliga konsekvensen.

– Det fanns spänningar mellan ökad kontroll och ökat stöd, mellan nya tekniska lösningar och existerande rutiner, och mellan toppstyrning och gräsrotsstyrning, förklarar Henrik Wimelius, och tror att liknande konflikter är vanliga på många andra arbetsplatser.

Att tänka på före investeringen

För att undvika att hamna i samma knepiga situation, finns det enligt Henrik Wimelius några bitar som är värda att fundera över när nya IT-baserade lösningar ska införas. Till att börja med bör organisationer och företag noga undersöka det sammanhang som den nya tekniken ska införas i, och lägga ner mindre tid på teoretiska organisationsscheman.

– Tänk igenom hur arbetet fungerar i praktiken. Ofta finns mer eller mindre dolda arbetssätt som är viktiga att ta hänsyn till, säger Henrik Wimelius.

För att undvika oklarheter i vad tekniken ska användas till, bör också krav och behov som står i konflikt med varandra lyftas fram före systemen införs. Plattformssystem kan till exempel både användas för att leverera specialiserat stöd och för att införa gemensamma arbetssätt. Förbered även medarbetare på att nya IT-system ställer stora krav på teknik och organisation.

– En teknisk lösning passar sällan på en gång, utan ofta krävs att man anpassar både rutiner och strukturer, menar Henrik Wimelius.

Han rekommenderar också en översyn av tidigare och möjliga framtida tekniska system, och att en färdig strategi för teknikimplementation utvecklas. Dessutom bör det finnas en tydlig kommunikationskanal mellan enheter som ansvarar för informationshantering och hantering av IT-baserade lösningar.

Fakta om disputationen

Henrik Wimelius, institutionen för informatik, Umeå universitet, försvarade tidigare i vår sin avhandling med titeln
Duplicate Systems: Investigating unintended consequences of information technology in organizations. Svensk titel: Dubblerade system: en undersökning av oavsiktliga konsekvenser av informationsteknologi i organisationer. Fakultetsopponent var professor Jan Damsgaard, Center for Applied Information and Communication Technology, Copenhagen Business School.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.