Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nya lokaler lyft för forskningscenter

Publicerad 2011-05-30

Det nya laboratoriet i MIT-huset på Umeå universitet är en innovationsmiljö där forskare från områdena datavetenskap, fysik och matematik samarbetar med industrin i syfte att utveckla nya interaktiva verktyg och arbetssätt. Att
UMIT Research Lab
med sina nya lokaler och forskningsmiljö kan bidra till utveckling och tillväxt för hela samhället, betonades av alla inbjudna talare.

Vid invigningar av detta slag blickas det ofta framåt och flera menade att de 30 forskare som ryms i lokalerna idag bara är början. Redan är ett 50-tal forskare från områdena modellering, beräkningsmetoder, infrastruktur, programvara, simulering, visualisering, optimering och reglerteknik delaktiga i verksamheten, och fler kommer man att bli.

UMIT Research Lab invigning
Mats G Larsson från ledningsgruppen för UMIT Research Lab ser stor möjligheter med de nya lokalerna. Här tillsammans med Lennart Karlsson, Luleå tekniska universitet.

‐ Vår vision för 2015 är att vi då ska vara 75 personer och ledande i Sverige inom simulerings- och beräkningsteknologier, menade professor Mats G Larsson.

‐ Inom UMIT har vi en kombination av matematik, fysik och datavetenskap. Alla tre områden är helt nödvändiga för att kunna nå toppen och glädjande är att vi har världsledande forskning i områdena, fortsatte Mats G Larsson.

Ser direkta tillämpningar för forskningen

Förutom grundforskning så är den tillämpade forskningen inom UMIT Research Lab av hög kvalitet. Skogsindustrin, gruvnäringen, datorspelsföretag, simuleringar av maskiner och träningsplattformar för operatörer och förare var några områden som bland annat Umeå universitets rektor Lena Gustafsson lyfte fram som exempel på områden för den tillämpade forskningen.

‐ Vi behöver avancerad forskning och en miljö som kan vara en direkt motor för utvecklingen, en utveckling som industrin och den offentliga delen av samhället är beroende av, förklarade rektor Lena Gustafsson och hon menade att med UMIT kan Umeå universitet nu bli än starkare på detta område. I den nya fysiska miljön för UMIT såg hon stora möjligheter till strategiska rekryteringar av forskningsledare och ökade resurser för att bedriva både grundforskning och tillämpad forskning.

Tomas Lagerberg, Lena Gustafsson, Ted Fjällman och Lennart Karlsson
Invigningstalare var bland andra Tomas Lagerberg, ABB Automation Technologies, Lena Gustafsson, Umeå universitet, Ted Fjällman, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin, och Lennart Karlsson, Luleå tekniska universitet.

Utveckla ny teknologi

Med under invigningen av UMITs nya lokaler fanns både forskare, studenter och representanter från industrin, vilket Mats G Larsson anknöt till under sitt inledningstal. Han betonade att UMIT har betydelse för alla dessa tre grupper. Med forskningen kan UMIT utveckla ny teknologi, till utbildningsprogrammen kan man föra ut sin kunskap och industrin kan bli mer konkurrenskraftig med stöd av de verktyg som forskningen inom UMIT kan utveckla i samarbete med näringslivet.

Vikten av att industrin och näringslivet blir aktiva samarbetspartners till forskningen underströk såväl han som professor Lennart Karlsson från Luleå tekniska universitet.

‐ Gratis är aldrig bra, sade Lennart Karlsson, som en vink till industrin om att man kommer att få ut mycket mer av forskningen vid UMIT Research Lab om man är beredd att investera i forskningen med ekonomiskt stöd.

Samtidigt konstaterades att UMIT redan har ett bra samarbete med fler mycket stora företag och ett tjugotal projekt ihop med olika industriföretag. Och ska man tro på de inblandade under dagen är det ett samarbete som kommer att växa långt mer.

Bakom investeringen i de nya lokalerna står Umeå universitet, Umeå kommun, Balticgruppen och EU:s regionala strukturfond.

Nedan bilder från invigningen:

UMIT Research Lab invigning
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret, och Ted Fjällman, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin.

 

UMIT Research Lab invigning
Daniel Sjölie, Erik Billing och Dipak Surie från Institutionen för datavetenskap inspekterar de nya lokalerna.

 

UMIT Research Lab invigning
Kent Tano, LKAB, och Martin Servin, UMIT Research Lab.

 

UMIT Research Lab invigning
Fredrik Georgsson, Institutionen för datavetenskap, och Jan Bergmark, Västerbottens handelskammare, gillade läget.

 

UMIT Research Lab invigning
Krister Olsson, Balticgruppen, och Mats G Larsson, UMIT Research Lab.

 

UMIT Research Lab invigning
Konferencier Staffan Ling intervjuar Jakob Öhrman, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

 

UMIT Research Lab invigning
Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab.

 

UMIT Research Lab invigning
Claude Lacoursière, forskningschef Algoryx, och Ted Fjällman, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin.

 

UMIT Research Lab invigning
Mattias Linde intervjuas av Staffan Ling.

 

UMIT Research Lab invigning
Staffan Ling och Karl Larsson, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

 

UMIT Research Lab invigning
Hanna Olsson, Uminva Innovation och InfoTech Umeå.

 

UMIT Research Lab invigning
Benkt Wiklund, ENS vid Umeå universitet.

 

UMIT Research Lab invigning
Katrin Jonsson, Institutionen för informatik.

 

UMIT Research Lab invigning
P-O Östberg, Roger Oscarsson och Lars Karlsson, Institutionen för datavetenskap och HPC2N.

 

UMIT Research Lab invigning
Pontus von Schoenberg och Oscar Björnham, FOI.

 

UMIT Research Lab invigning
Martin Servin, UMIT Research Lab och Kalle Prorok, Institutionen för teknisk fysik och elektronik.

 

UMIT Research Lab invigning
Christina Igasto, UMIT Research Lab.

 

UMIT Research Lab
Stor uppslutning kring UMITs invigning av nya lokaler.

 

Staffan Ling, konferencier
Staffan Ling var konferencier under invigningen.

  

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.