Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nytt bibliotek kräver ny teknik

Publicerad 2011-08-12

Inger Edebro Sikström, bibliotekschef, har blivit vald att under perioden 2011-2015 och som en av 17 medlemmar från i stort sett hela världen, representera Umeå i en kommitté för utveckling av biblioteksbyggnader. Kommittén; Standing committe for Library Buildings and Equipment är en sektion av den internationella biblioteksföreningen International Federation of Library Associations and organisations (IFLA).

Ny service för nya vanor

Arbetet inleds 10-11 augusti med en konferens i Atlanta, Georgia, där föreläsare från USA, Kanada, Australien och Tyskland presenterar erfarenheter och idéer om hur dagens snabba tekniska utveckling påverkar våra informations- och kulturvanor, samt vilka konsekvenser det i sin tur får för bibliotekens utformning av service, tjänster och lokaler.

— Det känns fantastiskt värdefullt för vårt arbete med Kulturväven att få bli en del av ett internationellt nätverk med specialistkompetens om utformning av biblioteksbyggnader. Det är också en bekräftelse på att andra vill lära och inspireras av Umeå, säger Inger Edebro Sikström.

RFID-teknik för avläsning av böcker

Som en del av den årliga konferensen arrangerar Standing Committe for Library Buildings and Equipment seminarier om bland annat erfarenheter av och framtida möjligheter med RFID-teknik. RFID, som innebär att identifiera medier med hjälp av radiovågor, införs just nu på alla folkbibliotek i Umeåregionen. Tekniken används för utlån, återlämning, larm och inventering. Fördelarna med RFID är bland annat en enklare och effektivare hantering för besökare och personal, högre integritet samt större utvecklingsmöjligheter.

Biblioteken i Umeå har i många år prövat RFID ch redan 2006 lade man fram
en utredning där tekniken beskrivs:
”RFID är en förkortning av Radio Frequency Identification, och är en teknik som använder radiovågor för att identifiera ett objekt, t ex en bok. I boken sätts en RFID-tagg som består av ett chip, som innehåller information, och en antenn, som kan fånga upp och sända signaler.

I utlånings- och återlämningsdiskar monteras läsare som kommunicerar med RFID-taggen i böckerna. Den typ av taggar som biblioteken använder kan läsas på upp till ca 1 meters avstånd. Det innebär t ex att flera böcker kan lånas samtidigt. Med den nya RFID-tekniken kan utlån, återlämning och inventering av media effektiviseras. I kombination med väl utbyggd självbetjäning frigörs personalresurser, som kan användas för låntagarvägledning och på så sätt ge en högre kvalitet för brukarna.”

13-18 augusti har IFLA sin årliga konferens. Det övergripande temat för årets konferens är
Libraries beyond Libraries; Integration, Innovation and Information
for all (Bibliotek bortom bibliotek; integration, innovation och information för alla).

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.