Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nytt dataverktyg mot terrorattacker

Publicerad 2010-05-25

Umeå universitet och FOI har beviljats medel till ett av de största forskningsprojekten i årets utlysning inom sjunde ramprogrammet. Projektet heter PRACTICE och ska resultera i ett för EU-länderna gemensamt dataverktyg med syfte att förbättra föreberedelsen och kunskapen inför en eventuell CBRN incident, d.v.s. olycka eller terrorattack med kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen.

Gemensamt för hela Europa

PRACTICE-projektet är ett så kallat integrerat projekt där kunskap och kompetens från hela Europa samordnas i ett EU-gemensamt system. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet ska koordinera PRACTICE-konsortiet med 25 parter från både företag, universitet och relevanta myndigheter. Projektet är värt totalt 120 miljoner kronor och kommer att pågå under tre och ett halvt år, med början våren 2011.

– Komplexa integrerade EU-projekt som PRACTICE kräver noggranna förberedelser och professionell koordinering. Därför kommer det att ta ett hela hösten i anspråk för att förhandla fram detaljerna och fördela arbetsbördan innan det faktiska arbetet kan påbörjas, säger projektledare Dzenan Gino Sahovic vid
European CBRNE Center.

Det dataverktyg som skapas i PRACTICE ska samla såväl generell som nationsspecifik kunskap, förfarandeprocedurer och övningsmanualer för hantering av CBRN-incidenter. Idag har de flesta EU-länder egna metoder och verktyg som både kostar onödigt mycket och omöjliggör samarbeten över gränserna.

– En stor del av arbetet i PRACTICE-projektet kommer att gå ut på att standardisera olika verktyg och metoder för krisberedskap vid tekniskt svårhanterliga CBRN-händelser. Resultatet kommer att öppna upp möjligheten för mer samövning, utbyte och samarbete mellan EU-ländernas beredskapsmyndigheter, säger projektledare Ola Claesson, Totalförsvarets forskningsinstitut.

PRACTICE är det fjärde stora EU-projektet som koordineras av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet. Sedan centret bildades 2008 har centret hunnit bli en av de ledande aktörerna inom den europeiska säkerhetsforskningen. Centret är ett samarbete mellan Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå kommun, Västerbottens läns landsting (VLL), Fortifikationsverket (FortV) och Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC).

 

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.