Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Nytt nätverk för öppna data

Publicerad 2013-12-09

Öppna data är fortfarande ett relativt okänt begrepp för de flesta. Förenklat är det information som görs tillgänglig utan kostnader eller immaterialrättsliga hinder. Umeå kommun har exempelvis lagt ut ett antal datakällor på sajten
OpenUmea
som vem som helst kan använda till att bygga nya tjänster för kommersiellt syfte eller för ideella ändamål.

Men det finns ett stort behov av att mer öppna data publiceras och att fler aktörer kliver fram för att bygga produkter och tjänster kring dessa data.

Bygger nytt nätverk

Därför kommer ett nytt nätverksprojekt kring öppna data att startas under ledning av Umeå kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Statliga innovationsmyndigheten Vinnova ser positivt på initiativet och bidrar med 500 000 kronor för att bygga upp samarbetet.

Umeå kommun är huvudprojektägare och bidrar med erfarenheter från hållbar stadsutveckling och innovationer kring energi och miljö. Skellefteå kommun har erfarenhet av geografiska informationssystem, mätdata från sensorer, big data och arbetet för att utveckla tjänster på den mobila plattformen “Mitt Skellefteå”.

Umeå universitet med institutionen för Informatik delar med sig av forskning kring "Urban Informatics", det vill säga hur digitala tjänster skapas för allmänhet, företag, stadsplanerare, politiker, konstnärer, med flera, baserat på öppna data.

Luleå tekniska universitet står för forskning och tekniska system med realtidsaspekter och system med mer skrivning än läsning av data.

Ett antal öppna föreläsningar kommer att arrangeras av nätverket som en mötesplats för forskare, näringsliv, politiker, ideella organisationer och allmänhet från hela landet.

Nätverket kommer att knyta an till så kallade ODI (Open Data Institute)-noder vilket ger projektet en internationell koppling och även kan leda till förnyad ansökning mot EUs stora program Horisont 2020.

Fakta och information

Mer information om det nya nätverket kan fås genom Thomas Kvist, Umeå kommun,
thomas.kvist@umea.se

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.