Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Öppen innovation utmanar

Publicerad 2013-01-14

Öppen innovation handlar till stor del om företags och organisationers förmåga att samverka med personer utanför den egna verksamheten. Begrepp som öppen källkod och öppna data hör till området. I praktiken kan det exempelvis handla om att en kommun vill göra det möjligt för företag och andra att bygga tjänster utifrån den information som lagras i kommunens databaser.

Sådana initiativ kan ofta utmana traditionella beslutsvägar och arbetssätt inom organisationen, vilket i sin tur är mycket intressant för forskare att belysa.

Nytt forskningsområde

Men även om begreppet öppen innovation blivit allt mer undersökt under de senaste åren är området fortfarande nytt och forskningen befinner sig på ett tidigt stadium. Bara att definiera vad ”öppen” och vad ”innovation” verkligen betyder är ett arbete som forskarna ser som nödvändigt att fördjupa sig i. Den nu aktuella boken
Managing Open Innovation Technologies ska ses som ett bidrag till att skissa fram forskningsfältets nuläge.

I bokens avslutande och sammanfattande kapitel The Future of Open Innovation Technologies and Its Management belyser Mikael Wiberg tillsammans med Jenny Eriksson Lundström vad begreppet öppen innovation egentligen handlar om.

Hitta digital mognad

De understryker att vägen till öppen innovation handlar om organisationens förmåga att hitta sin digitala mognad och förstå hur den digitala plattformen som den bygger på ser ut. Vikten av dialog inom organisationen för att finna en gemensam grundsyn påpekas också.

Som forskningsfält är öppen innovation fortfarande i sin linda. Därför betonar Wiberg och Eriksson Lundström vikten av att utveckla hållbara teorier inom området och finna bra metoder för empiriska studier. Den nu publicerade boken ska ses som ett bidrag till detta, eller som författarna uttrycker att man befinner sig i nuläget – ”at the end of the beginning”.

Antologin har tillkommit inom projektet "Open Innovation Frameworks" – ett forskningsprojekt lett av Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet. Projektet har finansierats av VINNOVA.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.