Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Öppen innovationskultur med ny teknik

Publicerad 2012-08-20

I en nyligen publicerad artikel av forskarna Ulrika H. Westergren och Jonny Holmström granskar de hur fjärrdiagnostik förändrar industrins organisation och hur IT kan ge stöd för öppen innovation.

I artikeln
Exploring preconditions for open innovation: Value networks in industrial firms, som antagits till tidskriften Information and Organization, tar Ulrika H. Westergren och Jonny Holmström, båda vid Institutionen för Informatik vid Umeå universitet, avstamp i hur gruvindustrin förändras när fjärrdiagnostik av maskiner, transportband och processer gör det möjligt för externa mindra företag att samarbeta med stora gruvbolag som LKAB.

– Industrin är en sofistikerad IT-miljö idag, säger Ulrika H. Westergren.

Sensorer och fjärrdiagnostik

Fakta i artiklen understryker detta. Under de senaste 20 åren har LKAB placerat ut ett stort antal sensorer som bland annat känner av temperatur, oljetryck och vibrationer i anläggningarna. Från ett hundratal sensorer har man ökat till närmare 15 000 mätpunkter samtidigt som tekniken för fjärrdiagnostik blivit allt mer avancerad. Det innebär att värdena från sensorerna går att avläsa på distans vilket ger företag utanför LKAB nya möjligheter att bli en del av underhållsarbetet.

Öppen innovationskultur

I artikeln beskrivs det ingående samarbetet mellan LKAB och företaget MCC som vuxit fram utifrån de nya tekniska möjligheterna. Det har i sin tur lett till en öppen innovationskultur där nya affärsmöjligheter skapas genom insamling och analys av mätvärdesdata, samtidigt som LKAB och MCC under tillit till varandra kan utbyta erfarenheter och kunskap och gemensamt utveckla service- och underhållsprocesser.

Som grund för artikeln ligger intervjuer med närmare femtio personer som arbetar inom gruvnäringen och med fjärrdiagnostik. Ulrika H. Westergren är en av de forskare som intervjuat dessa personer för att dokumentera deras tankar om de förändringar som fjärrdiagnostik innebär för industrin.

– Företagsnära forskning är fantastiskt roligt. Det innebär att vi som forskare kan få lämna ett reellt bidrag både till företagsvärlden och till forskningsvärlden, säger Ulrika H. Westergren.

Artikeln är ett resultat inom forskargruppen för IT-Management vid institutionen för Informatik. Också en ytterligare artikel från denna grupp har blivit antagen under sommaren. Denna gång är det till tidskriften The Information Society, med titeln
The Bumpy Road to Universal Access: An Actor-Network Analysis of a US Municipal Broadband Internet Initiative. Bakom den artikeln står bland andra Jonny Holmström.

Text och bild: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.