Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Öppna data kan skapa nya affärer

Publicerad 2014-10-03

Vinnova har beviljat två projektansökningar som berör Öppna Data och där Umeå kommun är en del av respektive projektkonsortium. Umeå universitet är med i den ena. I Umeå och Skellefteå kommer också under oktober två konferenser inom området öppna data att arrangeras. Läs mer om dessa längre ner i texten.

Mängden data i offentliga databaser växer men är ofta svår att få en överblick över, särskilt om data ska jämföras från olika datakällor. För att få ut rätt sorts information är det viktigt att kunna länka samman data från olika datakällor. Med hjälp av Länkade Öppna Data, som bygger på att varje dataelement identifieras unikt, underlättas kopplingen mellan olika databaser. På så sätt kan länkar skapas mellan data, också om de kommer från olika datakällor. I slutändan kan detta ge vinster såväl ekonomiskt som demokratiskt, genom att insyn och transparens ökar.  

Projekt om Länkade Öppna Mätdata 

Umeå kommun arbetar aktivt med länkade data och har fått en ansökan om projektet ”Metod och erfarenhet av publicering och konsumtion av Länkade Öppna Mätdata” godkänd av Vinnova. Inom projektet ska data från Umeå kommuns mätningar av luftkvalitet i staden förädlas till publicerade Länkade Öppna Data med hjälp av metadataspecifikationen DCAT-AP. Projektet, som ägs och drivs av Umeå kommun, syftar till att visa på hur en kommun kan arbeta med att skapa Länkade Öppna Data.

Förutom kommunen medverkar Institutionen för Informatik vid Umeå universitet samt Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP), enheten för mätteknik. Projektet kring Öppna mätdata har en total budget på 300 000 kronor och avslutas i maj 2015.

Konferens i Umeå

Som en koppling till projektet ges i Umeå en workshop i två dagar om
Länkade Öppna Data, 28 – 29 oktober. Då kommer deltagarna att få bekanta sig med både teori, praktik och verktyg som är relaterade till Länkade Öppna Data. Läs mer om konferensen.

Konferens i Skellefteå

Ett ytterligare tillfälle att lära mer inom området öppna data ges i Skellefteå under eventet
Data som plattform för hållbar tillväxt och innovation, 8 – 9 oktober, med bland annat Google och Manchester Digital Development Agency bland föreläsarna.

Projekt om publiceringsverktyg för DCAT-AP

Umeå kommun deltar även i ytterligare ett projekt inom området öppna data. Det ägs av Metasolutions AB och heter ”Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP”. Förutom Umeå kommun och Metasolutions deltar även Nobelstiftelsen, Wikimedia Sverige samt Helsingborgs kommun i projektet. Projektets budget är på 400 000 kronor och avslutas våren 2015.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.