Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Öppna datakällor ger tillväxt

Publicerad 2012-09-14

Ökat inflytande för medborgarna och tillväxt i samhället är målen när Umeå kommun öppnar sina datakällor för att alla som vill fritt ska kunna skapa nya tjänster utifrån den råvara som data kan bestå av.

– Öppna data handlar i princip om att göra den offentliga sektorns data tillgängliga i form av datafiler. Det kan låta trist, men det är en otrolig kraft i öppna data. Dels blir det enklare för medborgaren att på ett praktiskt och effektivt sätt få insyn och utöva medinflytande när man kan få datafiler istället för en bunt med papper, dels finns det pengar att tjäna, säger Thomas Kvist, projektledare.

Umeå bland de första

Umeå kommun är bland de första kommunerna i landet som arbetar med öppna data. Förhoppningen är att regionala it-företag tack vare detta blir tidigt ute med att få erfarenhet och kunskap kring öppna data, vilket då ger dem en bra position på marknaden.

En studie från EU-kommissionen visar att det i Europa är möjligt att tjäna 40 miljarder euro per år, medan kostnaden landar på ca 1,4 miljarder euro. Varje satsad krona ger alltså närmare 30 tillbaka. Det bör finnas en liknande potential även i Umeå om denna ”råvara” tas om hand på rätt sätt.

Nya tjänster och produkter

Projektet kommer att publicera minst tio datafiler på siten www.openumea.se. Initialt publiceras information relaterad till turism, men därefter kommer publiceringen av datafiler att vara efterfrågestyrd. Umeå universitet, medieföretag m fl kommer att medverka i projektet på olika sätt, men mycket av arbetet kommer att genomföras av Dohi Sweden AB med säte i Umeå.

– Det är otroligt kul att ett av Umeås mest kreativa företag är med i projektet. I nuläget ligger fokus på att få fram data, men den egentliga effekten uppstår ju när data används, och det skulle förvåna mig om inte Dohi är bland de företag som bygger nya tjänster och produkter baserade på öppna data. Men jag hoppas förstås att alla IT-företag i regionen funderar på hur öppna data kan bidra till att skapa affärsmöjligheter och berättar det för oss, säger Thomas Kvist.

Från elförbrukning till busstider

– Vi på Dohi jobbar varje dag för att ta världen till Umeå och deltar därför gärna i ett sånt här pionjärprojekt, som har potential att ge staden en hel del uppmärksamhet, säger Emanuel Dohi, vd för Dohi Sweden AB.

– Vi ser stor potential i öppna data, att få ta del av stadens elförbrukning och förbrukningsvanor till exempel, och med den informationen skapa tjänster som samordnar och på ett mer ansvarsfullt sätt använder vår gemensamma energi. Men givetvis handlar det även om det lilla, att förenkla livet för varje umebo, vare sig det handlar om busstider, bokning av gympahallar eller kanske bibliotekens utlåning.

Öppen källkod

Umeå kommun kommer att delta i ett nätverk kring öppna data som håller på att bildas av Sveriges Kommuner och Landsting och e-delegationen. Ambitionen är att i största möjliga mån bygga gemensamma lösningar med andra kommuner men även bygga upp en egen kompetens kring området.

Ambitionen när det gäller den tekniska lösningen är att bygga på öppen källkod och utforma de tekniska lösningarna så att andra kommuner och även privata intressenter kan publicera sina data på den portal som tas fram. Genom att tillgången på öppna data blir så god som möjligt får konstruktörerna av vårt lokala e-samhälle bästa möjliga förutsättningar.

Vinnova ger stöd

Umeå kommuns satsning drivs med stöd av den statliga forskningsstiftelsen Vinnova som startat ett projekt som ska ge allmänhet, forskare och företag tillgång till kommunens data. Tillgång till öppna data ökar medborgarinflytande och insyn samtidigt som forskning och innovationsdriven tillväxt stimuleras.

Öppna data är en fråga som förenar EU-kommissionen, it-branschen och ideella krafter kring ”Open Government”. I Sverige är Näringsdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting pådrivande.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.