Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Öppnar dörren till kommunernas data

Publicerad 2014-10-09

Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet står bakom nätverket Open North. Syftet är att driva på utvecklingen kring öppna data och göra de data som finns i öppna publika databaser tillgängliga på ett enkelt sätt för medborgare och företag.

Det handlar till exempel om att bygga smarta städer och smarta regioner där möjligheterna med internet och avancerade sensorer byggs in i allt som rör samhället, från skola och handel till vård, trafik och industrier. Och inte minst i hanteringen av de data som kommunerna lagrar i sina servrar.

Ligger i framkant

Skellefteå och Umeå ligger i framkant i Sverige när det handlar om öppna data. Men fortfarande är det mycket som måste ske från grunden. Det handlar om att skapa administrativa rutiner, avtalstexter och it-stöd för att göra det enklare att beställa fram och publicera data. Man har undersökt hur upphandlingar kan formuleras för att förenkla publicering av data från inköpta system. I Umeå prövas hur data från kommunens mätningar av luftens kvalitet kan publiceras så att andra kan använda det, i Skellefteå har den mobila plattformen Mitt Skellefteå tagits fram och tillsammans är städerna med i projektet Open Spending för att på ett enkelt sätt visa hur kommunerna fördelar sina pengar.

En första början

– Det hela är i sin början. Det är inte så lätt att förstå vad rådata kan ge och medborgarna har ännu inte börjat fråga efter det, säger Marie Larsson, chef för Kvalitet & förnyelse i Skellefteå kommun.

Det är just därför som nätverket Open North och denna konferens är så viktig, enligt arrangörerna. De vill visa på att innovationer kan skapas utifrån öppna data och att nya tjänster och produkter som bygger på tillgänglig data redan börjat skapas av företag och ge arbetstillfällen.

Men utmaningarna är stora när näringsliv och offentlig sektor ställs inför att anpassa sin verksamhet till modern teknik, nya affärsmodeller och processer.

Därför ser nätverket och konferensen Open North det som en viktig uppgift att driva på utvecklingen i norra Sverige för att skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Det handlar om ett högst konkret arbete med att öppna upp data och skapa efterfrågan samt sprida kunskap för att behandla både lokala och globala frågor.

Arbeta tillsammans

– Vill vi ha smarta tjänster i framtiden måste vi göra det tillsammans som Skellefteå och Umeå och tala om fördelarna, säger Åsa Zetterberg, sektionschef Center för eSamhället på Sveriges Kommuner och Landsting, och visar på ett flertal exempel från hela Sverige hur kommuner arbetat med öppna data.

Under konferensen får även David Mothander, ansvarig för samhällsfrågor på Google i Norden och Baltikum, tillfälle att med lite bredare penseldrag måla upp utvecklingen kring öppna data och digitalisering.

David Mothander , Google

David Mothander arbetatar med samhällsfrågor för Google i Norden och Baltikum. Han gav en inblick i hur tekniken kommer att ställa oss inför omvälvande frågor kring hur data ska hanteras.

Nya frågor väcks

Han listar flera frågor som mänskligheten kommer att tvingas ta ställning inför i framtiden. Vem ska äga den data som samlas in? Måste nya gränser byggas kring data, med exempelvis ett eget internet för Europa? Hur ska artificiella apparater och maskiner hanteras? Vems ansvar är det om en självkörande bil krockar med en annan trafikant? Och när vi själva kopplat upp våra kroppar med ny teknik, med ögonlinser som kan mäta sockernivån i kroppen, när vi närmar oss stadiet av att vara cyberrobotar, vad blir då en människas värde?

Det är stora frågor som David Mothander målar upp och flera av dem kan synas svåra att greppa. Men David Mothander insisterar på att dessa och liknande frågor kommer att vara helt avgörande för mänsklighetens framtid.

Vägen framåt handlar om att förstå vidden av ny teknik och en insikt om att människan måste lära sig handskas med den.

– Vi måste omfamna digitaliseringen, det är absolut nödvändigt. Aristoteles sägs vara den sista människan som kunde veta allt vad som fanns att veta. Sedan dess har mängden information vuxit så mycket att om all information som finns på internet idag skulle tryckas i böcker och staplas på varandra skulle det räcka härifrån Skellefteå upp till Neptunus 20 gånger om, säger David Mothander.

Nytt sätt att söka information

Så ger David Mothander ett mycket konkret exempel på ett nytt sätt att handskas med all information som omger oss. Han tar upp sin mobil och börjar tala med den, ställer frågor om vilket väder det blir i London om två dagar, vem som är kung i Sverige och vad hans fru heter. Det är ett nytt sätt att förhålla sig till information där mobilen, eller rättare sagt kunskapssystemet bakom, kan förutsäga vad användaren vill veta.

Det är just i detta som en av konferensens huvudfrågor väcks. Hur ska kunskapssystemet som styr datorerna, robotarna och mobiltelefonerna utformas? Öppna data är en del av detta kunskapssystem och därför så viktigt att diskutera.

– Dessa frågor som jag tar upp är bara några av de aspekter som vi måste handskas med. Med öppen data, digitalisering och dataanalys har vi kommit mycket långt i vår strävan efter kunskap, men frågan är, hur långt vill vi gå? säger han och lämnar frågan öppen för konferensens deltagare att fundera vidare kring.

Håkan Ozan, Interactive Institute
Håkan Ozan, Interactive Institute, var moderator under konferensen.

 


Marie Larsson, Skellefteå kommun, berättade om Skellefteås arbete med öppna data.

 

Åsa Zetterberg, SKL
Åsa Zetterberg, Sverige kommuner och landsting, kunde berätta mer om olika projekt som görs kring öppna data i städer som Helsingborg, Stockholm, Örebro och andra platser. 

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.