Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Pekplattor ett stöd för afasigruppen

Publicerad 2012-03-01

Varannan vecka får personer med afasi möta forskare vid Umeå universitet för att pröva hur ny teknik kan underlätta deras vardag. Många av deltagarna har en språklig funktionsnedsättning som gör det svårt att kunna uttrycka sig och förstå talat språk. För afasigruppen är det därför av stort värde att delta i forskningsprojektet för att pröva olika former av it-stöd.

När gruppen samlas en dag i januari får de ta emot nya pekplattor som de kan ta hem och börja använda. Genast när pekplattorna delas ut blir det ett ivrigt tryckande och användande av dem. Forskarna visar de olika funktionerna och inom gruppen kommenteras hela tiden nya upptäckter.

– Det är de som är våra experter och kan säga till om vad som är bra och vad som är dåligt med teknik, säger forskningsledare Eva Lind Waterworth. Hon är mycket imponerad av deltagarnas frimodighet och deras stora intresse av att lära sig ny teknik.

– Jag är mest glad och stolt över att det här projektet är så användardrivet. Deltagarna är krävande på ett mycket positivt sätt. Det är det som driver teknikutvecklingen här, fortsätter Eva Lind Waterworth, som är professor vid institutionen för Informatik.

Ta fram hjälpmedel

Med bland deltagarna finns Hildur Lindqvist, ordförande i Afasiföreningen Västerbotten, och studieledare för gruppen.

– För oss att det viktigt att det finns några som är intresserade av vår funktionsnedsättning och vill ta fram hjälpmedel, säger Hildur Lindqvist.

Inernationellt deltagande

Under mötet deltar även internationella representanter från Spanien, Frankrike, Italien, Unger, Polen och Finland som vill se hur afasigruppen kan påverka teknikutvecklingen och inspirera forskarna i Umeå att utveckla nya hjälpmedel.

De internationella gästerna ingår tillsammans med Umeåforskarna i EU-projektet SILHOUETTE, som syftar till att identifiera och dela med sig av erfarenheter och kunskaper om hur it kan användas för att personer med funktionsnedsättningar och äldre skall kunna bibehålla ett aktivt och socialt liv.

Personer med afasi får stöd av nya teknik

Eva Lind Waterworth visar hur pekplattorna kan användas.

Personer med afasi får stöd av nya teknik

Ofta mycket skratt och god stämning vid träffarna då afasigruppen prövar ny teknik. I förgrunden forskarna Annakarin Nyberg och Eva Lind Waterworth.

 

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.