Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Pris för bästa artikel om grid och cloud-system

Publicerad 2011-05-13

Vad handlar artikeln om?
Artikeln har titeln "Increasing Flexibility and Abstracting Complexity in Service-Based Grid and Cloud Software" och handlar om en ny ansats till service-baserad programvaruutveckling för Grid och Cloud miljöer.

Virtuella miljöer som Grid och Cloud system förändrar hur omgivningen för programvara ser ut och beter sig, i artikeln hävdar vi att detta också förändrar hur vi bör programmera för dessa miljöer och föreslår en metodik och ett verktyg för detta.

Helt nyligen doktorerade du och nu detta pris. Hur känns det?
Att få ett best student paper award är alltid trevligt, det ger ju konfirmation på att andra uppskattar ens arbete och att man är inne på ett intressant spår. I det här fallet var det speciellt roligt eftersom det kom så tätt inpå min disputation, jag åkte till konferensen morgonen efter disputationen och hade inte hunnit utvärdera papperet så mycket.

Vad kommer du att göra framöver?
Det är tänkt att jag skall fortsätta jobba inom ett projekt som heter eSSENCE, vilket är ett av regeringens strategiska forskningsprojekt för eScience i Sverige. eScience handlar om beräkningsintensiv forskning som utförs i distribuerade beräkningsmiljöer och projektet är ett samarbete mellan olika forskningsgrupper i Umeå, Uppsala och Lund som löper över fem år.

Vårt arbete inom eSSENCE handlar om att skapa virtuella infrastrukturer för att underlätta för forskare att använda beräkningsresurser för simuleringar, analyser och andra storskaliga beräkningsintensiva forskningsaktiviteter. Lite förenklat kan man kalla det Grid och Cloud computing för vetenskapliga tillämpningar.

Om artikeln 
Artikeln som P-O Östberg skrivit tillsammans med professor Erik Elmroth presenterades vid CLOSER 2011 som hölls 7-9 maj i Noordwiijkerhout, Holland / Nederländerna.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.