Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Provhytt för blodprov och it-system som patient äger

Publicerad 2012-02-24

De inbjudna till workshopen var verksamma inom olika områden, branscher och verksamheter för att bredden på diskussionerna skulle bli så stor som möjligt.

– Det var en fantastisk samling kreativa deltagare, allt från intresseorganisationer till läkare, studenter, forskare och företag som arbetar med medicinsk produktion, säger Tomas Gustafsson, projektledare vid Innovationssluss Norr, som är en del av Region Västerbotten.

Ett mål med workshopen var att förutsättningslöst gå in i ett kreativt skapande kring nya tjänster, produkter och arbetskoncept för framtidens hälsa, sjukvård och omsorg.

Under konferensen utarbetades flera förslag som kan underlätta vården för patienter eller ge vårdpersonal möjligheter till ökad kompetens. En röd tråd genom diskussionerna handlade om att systemen inom vård och omsorg måste anpassas till patienten, det är inte de tekniska hjälpmedlen som ska vara i första fokus.

Workshop om hälsa och vård
Många kreativa förslag togs fram av deltagarna. Foto: Carl-Johan Orre.

– Ett av förslagen som togs fram var en gemensam plattform, ett system där alla patienter och vårdaktörer har tillgång till all information. Ett sådant system skulle också ge patienten enklare möjlighet att dela mid sig av sin egen patientinformation till andra landsting om det behövs, berättar Simon Lindgren, som arbetar vid Innovationssluss Norr.

I ett annat koncept med arbetsnamnet Provhytten skissades en enkel tjänst i väntrum på exempelvis hälsocentraler där besökare själva skulle kunna väga sig, lämna blodprov och andra prov för att få ett snabbt svar på om man har bra eller dåliga värden.

Ytterligare ett koncept rörde frågor om personalvård som skulle kunna ge personalen ökad kompetens.

Redan inledningen av workshopen gav ett anslag som ledde till höjd i diskussionerna. Det var i form av en teater framförd av skådespelarna Hans-Ola Stenlund och Mia Westin där man lyfte fram olika vårdfrågor.

– Det var ett kulturinslag som blev en murbräcka i sin gestaltning av de skillnader och olika roller som finns mellan skilda aktörer i vården, berättar Carl-Johan Orre, arrangör från institutionen för Informatik.

Sammantaget en mycket lyckad workshop som gav arrangörerna och deltagarna mersmak.

Workshop om hälsa och vård
Resultaten från grupperna arbeten samlades in för att ligga som underlag för vidare utveckling. Foto: Jonas Lindholm.

Text: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.