Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Samverkan viktigt för lyckade innovationer

Publicerad 2010-09-28

Öppna samarbeten, en vilja att stötta och hjälpa varandra och få till en bättre koordinering kring regionala satsningar var några punkter som lyftes fram när representanter från regionens kreativa digitala näringar, teknikföretag, universitet och offentliga finansiärer möttes under en seminariedag på Umeå universitet. Syftet var att ge deltagarna större insikt i varandras verksamheter och diskutera de förutsättningar och behov som finns inom regionen kring digitala upplevelser och kreativa näringar.

Under dagen presenterades en behovsanalys som gjorts inom branschorganisationen Umeå Creative som bland annat visar att företagen inom den digitala kreativa branschen gärna vill nätverka och dra in uppdrag tillsammans.
Läs mer om rapporten.

 

Samverkan mellan universitet och näringsliv

I fokus stod frågor om företagsutveckling, gemensamma erfarenheter och kunskaper och en diskussion om hur man bäst kan använda sig av de samlade resurserna i regionen.

— Det är viktigt att vi blir ännu bättre på samverkan mellan akademin och näringslivet. Det är viktigt att få forskare att byta miljö och komma ut i näringslivet samtidigt som företag behöver få komma in till universitetet, menade Mats Falck, projektledare vid DARE, som kallat till seminariedagen.

Johan Schuber och David Lidström
Johan Schuber, IVA, och David Lidström, DINO, möttes för samtal under seminariedagen.

Nya innovationer krävs

Johan Schuber, projektledare för regional dialog inom Innovation för tillväxt vid Ingenjörsvetenskapsakademin, pekade på de stora förändringar som Sverige genomgått under senare år, bland annat att de klassiska storföretagen som burit landet under det senaste seklet nu flyttar från Sverige. Förändringen leder till att nya innovationer behöver tas fram.

— Vi ser Spotify växa fram och The Ark som ger ut en CD i samband med en tidning, nämner han som exempel på ny innovativa idéer.

Samverkan är viktig för att möta internationell konkurrens och Johan Schuber betonade att det finns ett stort behov av en nationell innovationsstrategi som kan ta hänsyn till det som sker regionalt, exempelvis den satsning på kultur och kreativa näringar som pågår i Västerbotten.

Mathias Fjellström och Kenneth Bodin
Mathias Fjellström, från filmbolaget Direktörn och Fabrikörn, tillsammans med Kenneth Bodin, vd för Algoryx Simulations.

Vågar ta internationellt steg

Kenneth Bodin, vd för Algoryx Simulations, deltog under dagen som representant för ett av regionens snabbt växande företag och underströk även han vikten av samverkan.

Kenneth Bodin hävdade att den lokala marknaden i Umeå är för liten för att Algoryx ska kunna bygga enbart på den marknaden. Istället har man vågat ta steget utanför landet och Bodin pekade på hur Algoryx redan har kunder över hela världen med partners som Intel, Kongsberg, ABB, Atlas Copco och Volvo.

— Umeå är långt borta och vi är få människor här. Vi måste vara medvetna om detta och agera efter det. Men det innebär också att vi kan tillåta oss att vara exotiska och det är positivt.

Mjukvara och media

Men att ligga långt bort är ingen nackdel om man jobbar med mjukvaror och media. Där behöver geografiska avstånd inte innebära någon begränsning. Men det är också viktigt att företag och aktörer i regionen samarbetar, påpekar Bodin.
 
— Många i regionen har egna starka nätverk som man vill dela med sig av. Flera har goda relationer med basindustrier och andra företag.

Kontentan av dagen var överlag att samarbete och bättre koordinering kan hjälpa regionens aktörer att växa och bli starkare.

DARE-projektet vid Umeå universitet stod som inbjudare till dagen och i övrigt medverkade företag och branschföreningen Umeå Creative Industry Association (Umeå-CIA), Umeå universitet genom ENS och Grants Office, Virtuella EU-kontoret, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Film i Västerbotten, Uminova Innovation med flera.

Jerry Ando och Göran Andersson
Jerry Ando, Acoll Interactive, och Göran Andersson, VINNOVA, i gruppdiskussion.

 

Barbro Renkel, Jerry Ando och Emanuel Dohi
Barbro Renkel, Uminova Innovation, Jerry Ando, Acoll Interactive, och Emanuel Dohi, Dohi Sweden AB i samtal om samverkan i regionen.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.