Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Skolbibliotek ett stöd för elevens digitala kompetens

Publicerad 2011-05-12

‐ Lässtimulans har länge varit en självklarhet i skolan. Nu vill vi också lyfta behovet av elevens digitala kompetens, något som skolbiblioteken kan vara en spjutspets för, säger Jenny Engström, som ansvarar för konferensen ”Räcker det inte med att googla?” från
MediaCenter, en konferens som lockade närmare 100 lärare, bibliotekarier och skolledare till Lycksele.

MediaCenter är en del av Region Västerbotten och medlemmar är länets 15 kommuner. Verksamheten syftra till att  stötta skolornas pedagogiska utveckling med hjälp av IT, media och kultur och man vill ge en möjlighet för skolan i Västerbotten att följa den tekniska och pedagogiska utvecklingen i tiden.

Starkare roll för skolbibliotek i digitalt samhälle

Att lyfta fram skolbiblioteken i detta arbete är viktigt, menar Jenny Engström och hon ser fram mot att skolbiblioteken i framtiden får en starkare roll genom en ny skrivning i den skollag som börjar gälla från sommaren 2011.

‐ Skollagen slår fast att alla ska ha tillgång till skolbibliotek och med den nya skollagen behöver vi inte längre motivera för skolledningar att skolbibliotek ska finnas. Nu kan vi inrikta oss på utveckling, förklarar Jenny Engström.

Hon betonar återigen att skolbiblioteken har ett stort kunnande i informationskompetens som hjälper eleverna att klara sig bättre i ett digitalt samhälle.

Frågar efter datorer och läsplattor

Med på konferensen om skolbibliotekens roll fanns även det
norrlandsbaserade företaget Grafit, vilket är ett företag som skolor som vill köpa in datorer och läsplattor från Apples utbud kan vända sig. Jan Lindqvist, ekonomichef på företaget, deltog under konferensen för att informera om de tjänster man erbjuder skolor och skolbibliotek. Han berättar att de märker av ett ökat intresse och får fler förfrågningar om datorinköp från skolor i norra Sverige.

Skolbiblioteksträff
Jan Lindqvist från Grafit deltog under konferensen för att berätta mer om Apples utbud till skolor.

Jan Lindqvist betonar att för Grafit är det viktigt att erbjuda ett helt koncept med utbildning och pedagogisk inspiration kring de datorer man säljer. Det är ett helhetskoncept som man flaggar för i samband med de datorer man levererar.

Utveckla pedagogik kring datorer

‐ Vi vill vara med och utveckla pedagogiken kring datorer och skola. Vi levererar inte enbart datorer, säger Jan Lindqvist och han betonar att Grafit vill inspirera skolorna att använda sina inköpta datorer så att de kommer eleverna till del på ett bra sätt för deras lärande.

‐ Det finns exempel på skolor som vill köpa in datorer som lockbete. Men vi är inte intresserade av att delta i något sådant, förklarar Jan Lindqvist.

Han menar att rektorer och skolledningar har en mycket viktig roll kring skolornas datorsatsningar och att de måste vara glasklara i varför de vill gå in i ett till ett-satsningar som det kallas när varje elev får en egen bärbar dator.

För att kunna erbjuda skolorna mer stöd kring lärande anställer Grafit nu pedagoger som kan fungera som inspiratörer i utvecklingen av lärandet. Man erbjuder också konceptet ”Tänk om” för att stötta de skolor som vill utveckla användandet av datorer i lärandet.

Dessutom erbjuder man extra stöd via sina fyra butiker i Umeå, Skellefteå, Luleå och Sundsvall. Det är butiker som vänder sig till allmänheten men dit kan även elever komma för att få hjälp med de datorer som skolorna köpt in till dem.

Mångsidigt program

Under konferensen deltog även Anette Holmqvist, projektledare på Skolverket, som berättade om begreppet skolbibliotek och Kolla Källan som ett redskap i skolbibliotekens arbetssätt.

Jan-Anders Andersson, verksamhetsområdeschef för förskola och skola på Tjörn, informerade om skolbibliotekets pedagogiska funktion, medan Andreas Skog, IT-pedagog på MediaCenter, berättade om hur sociala medier blivit en del av vardagen och därmed också en fråga för skolan.

Vicky Uhlander, Årets skolbibliotekarie-pristagare och skolbibliotekarie på Västangårdsskolan i Umeå, talade om vad som avgör hur elever väljer vad de ska läsa. Alma Taawo, informationsspecialist på Skolverket, berättade om Länkskafferiet, medan Tanja Smedh och Jenny Engström, webbredaktör och projektledare på MediaCenter i Västerbotten, presenterade MediaWebben, det digitala skolbiblioteket i Västerbotten.

Krister Widell, konsult på Metamatrix, berättade om hur den digitala teknikens utveckling gör att elever redan tidigt behöver hjälp att skapa, hantera och värdera digital information så att lärandet understöds, och Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, bidrog på ett mycket kraftfullt sätt med tankar om vad som krävs inom digital kompetens.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.