Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Skriver enklare kod med domändriven design

Publicerad 2013-02-05

Det är i detta som grundstenen för domändriven design ligger. Det är ett arbetssätt som vill ge enkla modeller för att utvecklare och beställare ska finna ett gemensamt språk och begrepp som tydligt kan kopplas till den domän, det område, som beställaren står i. Hos Lexicon får kursdeltagarna i domandriven design öva sig i att lyssna och förstå vad den andre säger.

Domändriven design är en metod som till stora delar bygger på kommunikation. Därför sitter kursdeltagarna två och två när de ska lösa övningarna under Lexicons fyradagars kurs i Umeå. Hos Lexicon finns en stor erfarenhet av att ge it-utbildning. Torbjörn Hornliden, vd för Lexicon i Umeå, är med vid kursen och när InfoTech Umeå träffar honom under en paus berättar han att omkring 50 procent av kurserna är inom it-området. Många av dessa kurser ger baskunskaper inom Office-paketet eller Adobe, men här finns också mer avancerade kurser som denna i domändriven design.

(Artikeln fortsätter här nedan…)

Kurs i Domändriven design på Lexicon
Torbjörn Hornliden, vd för Lexicon i Umeå, och Patrik Fredriksson, kursledare från Citerus, håller samman kursen i domändriven design.

Kommer från olika företag

Koncentrationen är hög framför skärmarna när kursdeltagarna borrar sig ner i modeller för domändriven design. Några av deltagarna har större vana av att vara beställare, andra sitter oftare som utvecklare. De har kommit från ITS vid Umeå universitet, från Acino, Metria, Omegapoint och Omicron. Bara detta att de kommer från olika företag är viktigt. Det ger nya perspektiv på relationen mellan den som skriver koden och den som står för beställningen. Därför byter man också ofta partner när nya övningar tar vid för att öka kunskapen om de olika rollerna.

Enklare med domändriven design

Domändriven design syftar till överbrygga språkförbistring mellan beställaren som äger domänen, den verksamhet som koden skrivs för, och den som ska programmera. I stället för att plocka upp engelska ord från databasterminologi kan man försöka hitta svenska ord som direkt kopplar till beställarens verksamhet. Genom olika modeller kan arbetet sedan gå snabbare med att skapa en fungerande mjukvara som svarar mot beställarens önskemål.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av detta och när it-företagen kom med en förfrågan om utbildningen så satte vi igång den, berättar Torbjörn Hornliden.

Nu har fyradagars kursen getts tre gånger på lite drygt ett år och sammanlagt har 36 personer deltagit.

– Domändriven design är främst en grundkurs i hur du kommunicerar mellan beställare och utvecklare, fortsätter Torbjörn Hornliden. Han ser det som mycket positivt att kursen går att anordna i Umeå eftersom det innebär att deltagarna inte behöver åka till exempelvis Stockholm för att gå den.

– Eftersom den sträcker sig över fyra dagar är den också viktig som nätverksbygge.

Upskattad kursledare

Kursledaren Patrik Fredriksson från företaget Citerus är mycket uppskattad som lärare och har varit  i Umeå många gånger, inte bara som lärare på denna kurs utan även exempelvis som föreläsare hos nätverket Umejug, Umeå Java User Group. 

– 50 procent av vår verksamhet är it-kurser, berättar Torbjörn Hornliden när kursdeltagarna tar en kort paus för att hämta andan och sträcka på benen. Han betonar att det är viktigt att träffas på ett och samma ställe. Vissa kurser kan också ges som e-learning, men Torbjörn menar att det finns många fördelar i att kunna mötas i samma fysiska rum.

– Den fråga som bordsgrannen ställer är viktig och vi är för en sådan interaktivitet. Det ger kursdeltagarna mer.

Kurs i Domändriven design på Lexicon
Tommy Öström, Acino, och Henry Jatko, Sogeti, löser övningar tillsammans.

Kurs i Domändriven design på Lexicon
Hans Rönnbäck och Daniel Hallgren, Omicron, i koncentration kring domändriven design.

Kurs i Domändriven design på Lexicon
Magnus Häggström, Omicron, och Sven Hedqvist, ITS, byter erfarenheter under en övning.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.