Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Sociala medier inte självklart för studenter

Publicerad 2010-08-25

Det var under ett studiebesök i HUMlab vid Umeå universitet som Maria Wiklund blev förälskad i digitala medier. Ja, hon beskriver det just som en förälskelse när hon insåg hur virtuella världar, digitala texter och nätets möjligheter skulle kunna användas inom svenskämnet.

Det var under sin utbildning till svensklärare som Maria besökte HUMlab för första gången och blev fast för det nya. HUMlab vid Umeå universitet är ett centrum för humaniora och informationsteknik och för Maria Wiklund var dess verksamhet nästan som en uppenbarelse. Det första besöket ledde till fler och snart var Maria en stamgäst i HUMlab. När hon senare valde att fortsätta plugga litteraturvetenskap så blev det naturligt för henne att rikta in sig mot hur berättelser utformas och tar gestalt i digitala medier.

Viktigt med distans 

– Men idag ser jag mer nyktert på digitala medier i relation till litteratur och svenskämnet. Förälskelsen har väl lagt sig även om intresset och nyfikenheten ökat. Att bli "förälskad" i digitala medier eller något annat är ju okej i början men det är inte vidare bra för forskningen att fortsätta så och inte ha någon distans till studieobjektet, förklarar Maria Wiklund.

Idag är de digitala kanalerna en naturlig del av hennes liv och när vi kommer överens om att träffas för denna intervju sker kontakten över Twitter, vilket känns helt naturligt för Maria. Men även om hon själv är van användare av digitala medier så märker hon tydligt i sina kontakter med andra studenter att det finns många som är ovana. Genom sitt förtroendeuppdrag som utbildningsbevakare för studentkårerna möter hon många studenter. Och där har hon tydligt sett att studenter är olika och skiljer sig åt.

Ingen homogen grupp

– Studenterna är inte någon homogen grupp. De är väldigt skiftande och använder inte sociala medier på samma sätt, understryker Maria Wiklund.

Inför framtiden kommer detta att bli än mer tydligt, menar hon.

– Vi kommer att få fler pensionärer som vill studera, vi får studenter som varit ute i yrkeslivet i 20 år och vi får de som kommer direkt från gymnasiet. Det är ingen heterogen grupp, säger Maria Wiklund.

Inga experiment

Det innebär att universiteten måste vara noga med att tänka igenom hur de vill använda nya medier. Maria menar att många studenter är konservativa när det handlar om digitala vanor och helst inte vill vara med om några experiment.

Ett önskemål som många studenter ofta för fram är, enligt Maria, att de vill ha mer renodlade och tydligare informationskanaler istället för att unversitetet använder många olika plattformar. Studenterna efterfrågar ett konsekvent och koordinerat användande av olika digitala plattformar eftersom det annars kan bli för många att hålla reda på. Då riskerar också kvaliteten på informationen att bli sämre.

Facebook svår som plattform för utbildning

Därför är Maria Wiklund tveksam till att exempelvis Facebook ska kunna fungera som en plattform för utbildning. Hon har noterat hur en del studenter skapar grupper på Facebook kring sina utbildningsprogram och även hur vissa lärare tenderar att använda Facebook för att komma i kontkat med sina studenter.

– Men Facebook kan bli till ett utanförskap om man inte är med där, och det är många som väljer att inte ha ett konto. Om då information läggs ut på Facebook så får man inte veta vad som har hänt, säger Maria Wiklund.

Att Twitter och Facebook inte är byggda för att användas som undervisningsverktyg innebär också problem om det ska användas inom en utbildning, fortsätter hon.

Så trots att Maria Wiklund själv tagit till sig digitala medier på alla de möjliga sätt så menar hon att man inte kan utgå från att alla är med på det digitala tåget. För universitetens möte med sina studenter är detta en viktig kunskap att ha med sig när man ser över de informationsvägar man bygger upp.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.