Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Sociala medier och politiskt deltagande

Publicerad 2010-11-22

Projektet Sociala medier och politiskt deltagande finansieras med 2,5 miljoner kr från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och leds av Simon Lindgren, ny professor i sociologi.

Nya digitala medier har lett till sociala och kulturella förändringar, som är minst lika omvälvande som de rent tekniska. Simon Lindgrens forskning handlar om vad som händer när gränserna mellan de som skapar medieinnehåll och de som konsumerar det luckras upp.

Nya maktrelationer

SImon Lindgren är en av de nya professor som installerades vid Umeå universitets årshögtid i höstas. När nät- och datoranvändningen blir mer interaktiv, användardriven och samarbetsinriktad undermineras tidigare dominerande maktrelationer. Förut rådande idéer om vem som ska producera respektive konsumera ideologier, varor, tjänster och idéer ifrågasätts. Bland de verktyg som blir alltmer etablerade finns bloggar, nätverkssajter som Facebook, bärbara enheter som iPhone, mediedelningsplattformar som YouTube, samarbetsprojekt som Wikipedia och programvara med öppen källkod (s.k. open source).

Simon Lindgren utforskar frågor som rör makt, motstånd, deltagande och samarbete genom digitala medier med hjälp av diskursanalys och nätverksanalys. För tillfället bedriver han forskningsprojekt om nätpirater, YouTube som ungdomskulturell arena och om nätet som stöd för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Simon Lindgren föddes 1974 i Umeå. Han avlade kandidatexamen 1996, licentiatexamen 1998 och filosofie doktorsexamen 2002 vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Han var verksam som universitetslektor 2002–2009, och som institutionens studierektor mellan 2003 och 2007. Han antogs som docent  2007 och har en professur sedan december 2009. Simon Lindgren har lett och varit involverad i en rad forskningsprojekt inom områdena medieanalys, ungdoms- och populärkultur samt internetstudier.

Vid sidan av sin internationella publicering har han bland annat skrivit böckerna Populärkultur (2005), Sociologi 2.0 (2007), Ungdomskulturer (redaktör, 2009), Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (med Mikael Hjerm, 2010) och Ideala offer, och andra (med Ragnar Lundström, 2010).

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.